Registers DACE

De registratie van gecertificeerde beroepsbeoefenaars is van groot belang voor de kwaliteitsborging in het kostenmanagement.

DACE kent twee registers:

Certified Cost Engineer (CCE)
 

DACE Basiscertificaat VM en Professional in Value Management (PVM)

 

Zoeken

sitemap

Deelnemers

Is uw bedrijf aangesloten bij DACE en heeft u geen inlogcodes voor het Extranet op deze website? Dan kunt u deze aanvragen bij het secretariaat: klik hier om e-mail te zenden.

Wilt u actief op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van DACE als Het Netwerk en Het Kenniscentrum voor Cost Engineering en Value Engineering in Nederland, klik hier om een e-mail met uw contactgegevens te zenden en u wordt in het KERNbestand opgenomen.

 

Log in

Invalid event.