DACE is een onafhankelijk stichting met als missie de constante ontwikkeling van de vakgebieden Cost Engineering en Value Management door de gehele keten heen binnen de procesindustrie, grond-, weg- en waterbouw (GWW) en machinebouw & maakindustrie in Nederland.

DACE Contactbijeenkomst "LCC, wat kan je er mee" 15 maart 2018

Datum: 15-mrt-2018


Programma

Beste deelnemer,

Met genoegen nodigen wij u uit voor de DACE contactbijeenkomst “LCC, wat kan je er mee” op 15 maart a.s. in ‘De Soester Duinen’ te Soest (Soesterbergsestraat 188, 3768 MD Soest).

Special Interest Group “Grond-,Weg- en Waterbouw”  verzorgt de eerste contactbijeenkomst van DACE in 2018.

 De contactbijeenkomst wordt afgetrapt met een bijzonder voorprogramma in samenwerking met de CROW, namelijk de lancering van de nieuwe SKK 2018. Namens het CROW zal projecteider Roy Voorend samen met een van de rapporteurs de nieuwe SSK onthullen en de belangrijke wijzigingen laten zien.

Het ramen van kosten wordt de laatste tijd steeds vaker bekeken vanuit de asset. Nieuwbouw in greenfields komen steeds minder vaak voor, het is meestal de verandering van de asset of de verandering van de functie van de asset, als dan niet uit noodzaak, dat de reden is dat projecten in de GWW opgestart worden.

Vandaar dat het beschouwen van ramingen van projecten vanuit de gehele levenscyclus van de asset ook een prominente rol heeft gekregen in de nieuwe SSK2018. Levencycluskostenberekeningen (LCC’s) bevatten veel meer dan sec de kosten voor het beheer en onderhoud. Juist de gehele cyclus vanaf het eerste idee tot en met de sloop of herbestemming. De investeringskosten, welke vaak voor een grote kostenpost zorgen op korte termijn, is regelmatig maar een beperkt onderdeel van deze levenscycluskosten.

Om goed in beeld te krijgen wil de SIG-GWW in deze middag diverse kanten van de levencyclusraming belichten. Als eerste het ontstaan van de noodzaak van de raming uit het oogpunt van de asset-owner: het asset staat voor een verandering, wat zijn de mogelijkheden en hoe ziet het kostenplaatje er dan op korte en lange termijn uit.

Daarna wordt gekeken vanuit de opsteller van de LCC-raming, wat is de specifieke vraag van de klant, welke informatie heb ik nodig en wat is de verwachte uitkomst van de raming. Vervolgens wordt door de eindgebruiker van de raming, wederom vaak de asset-owner afgewogen wat de juiste keuze is voor de verandering of ontwikkeling van de asset, zowel op korte termijn maar vooral op de langere termijn beschouwd.

 

PROGRAMMA

13.45 – 14.45 uur: Lancering SSK 2018 – CROW

15:00 uur: Start hoofdprogramma, opening door Robert de Vries (bestuur)

15:15 uur: Barry Hol  - Gebiedsbeheerder bij Provincie Noord – Holland - belicht het onderwerp als asset owner
15.45 uur: Djordy van Laar/ Arnold Spruijt/ Marc Hengstmangers -   Bouweconomische adviseurs bij IGG Bointon de Groot -  spreken namens de opstellers
16.15 uur: Marc Lentjes – Projectmanager A27 bij Rijkswaterstaat -  bekijkt het onderwerp vanuit de eindgebruiker

16.45 uur: Korte paneldiscussie
17.00 uur: Sluiting en netwerkborrel 

 

AANMELDEN

In verband met de reservering stellen wij het op prijs dat u zich zo snel mogelijk aanmeldt

We hebben de aanmeldprocedure vereenvoudigd. U kunt nu, wanneer u ingelogd bent op de website met twee klikken op de knop uw registratie regelen. Klik hier.

Wij begrijpen dat u uw logingegevens wellicht niet paraat heeft. Klik hier om een nieuw wachtwoord aan te vragen.

Heeft u nog geen logingegevens? Vul dan uw emailadres in onder 'DACE kent mij niet' en vul het formulier in. Na verzending zorgt Bureau DACE ervoor dat u wordt geregistreerd voor de DACE contactbijeenkomst op 15 maart.

Mocht u tegen problemen aanlopen bij het aanmelden, aarzel dan niet contact op te nemen met Bureau DACE (info@dace.nl). Graag attendeer ik u op de mogelijkheid om met meerdere collega's van uw bedrijf deel te nemen aan de DACE contactbijeenkomst. Stuur deze mail daarom gerust door aan uw collega's. Ook zij kunnen zich via de registratielink inschrijven. 


Terug naar het agenda overzicht

Agenda

eps.logo-Visser-en-smit-hanab.pngRHDHV_WS+D_CMYK.pngGrontmij-Logo-EPS-(highres-print).pngCOFELYFabricom_73mm_RGB-Bi-Plain.pngGF_Blue-CMYK-(uncoated).pngBRAND_Master Logo_200_Ver.02.eps