DACE is een onafhankelijk stichting met als missie de constante ontwikkeling van de vakgebieden Cost Engineering en Value Management door de gehele keten heen binnen de procesindustrie, grond-, weg- en waterbouw (GWW) en machinebouw & maakindustrie in Nederland.

DACE Contactbijeenkomst 27 september 2018 "Probabilistische Risicoanalyse: Modellen en correlaties"

Datum: 27-sep-2018


Programma

Beste deelnemer,

Met genoegen nodigen wij u uit voor de DACE contactbijeenkomst op 27 september a.s. in ‘De Soester Duinen’ te Soest (Soesterbergsestraat 188, 3768 MD Soest).

SIG 'Probabilistische Risico Analyse' (PRA) verzorgt de derde contactbijeenkomst van DACE in  2018

De contactbijeenkomst wordt afgetrapt met een bijzonder voorprogramma in samenwerking met de TU Delft, namelijk de ontwikkeling van een risicovolwassenheidsmodel. Promotieonderzoeker Erfan Hoseini zal dit model toelichten. Het model kan aan de hand van vraag en antwoord het niveau van risicovolwassenheid meten in een organisatie. Het model kan ook toegepast worden in projectteams en zorgt voor een beter bewustzijn met betrekking tot risicomanagement. RWS heeft dit model gekozen voor gebruik binnen haar organisatie!

SIG PRA heeft het initiatief genomen om het gebruik van methoden en technieken voor het daadwerkelijk analyseren en modelleren van projectrisico’s en -onzekerheden weer ‘in ere te herstellen’. We starten vanaf het jaar 2015.

Bas Bloemers (Altran) en André Bijl-Weisz (Provincie Noord-Holland) beginnen met een terugblik van de afgelopen 
3 jaar en geven op 3 behandelde thema’s een korte presentatie. Maar we starten de bijeenkomst met een vraag antwoord spel over de kennis van onzekerheden/risico’s bij de deelnemers. De resultaten van de antwoorden worden direct zichtbaar. Aan het einde van de bijeenkomst zal nogmaals deze sessie worden herhaald en zal zichtbaar worden of de bijeenkomst kenniseffectief is gebleken!

Tijdens de terugblik wordt het kwaliteitsniveau van een probabilistische raming onder de loep genomen. Er zijn vier eigenschappen die iets zeggen over de kwaliteit te weten het model, de werkelijkheid, de logica en de gebruiker. Hoe zit het met de kwaliteit van de huidige modellen? Het nieuwe p-model van de SSK 2018!??

Wim van den Brink (RWS) en Bert Schilder (DHM-Infra) geven de eerste presentatie, die gaat over ramingsmethodieken en de doorontwikkeling van de SSK. Hoe uniek is de SSK mondiaal gezien. De SIG PRA heeft geïnventariseerd wat andere methodieken inhouden, zoals de AACE. Natuurlijk ligt de focus op de onzekerheden. Hoe kunnen verschillende methodes met elkaar communiceren? Is de terminologie eigenlijk wel eenduidig?

De tweede presentatie, gegeven door Jan Schenk en Remco Verhoeven (Van Hattum & Blankevoort,) gaat over het modelleren van mogelijke prijsstijgingen gedurende het project. Hierbij is een raakvlak met economische modellen en met “believe”. Als je gelooft dat een bepaalde opgetreden trend ook gaat optreden in de toekomst dan lijkt dit “zekerheid” te geven…….. Aan de hand van een concreet praktijkvoorbeeld worden de mogelijke onzekerheden in beeld gebracht en gemodelleerd. Het resulteert uiteindelijk in sturings- en beslisinformatie voor de directie.

Arno Willems (V-Infra) en Fedde Tolman (KOAC/TU Twente) geven de laatste presentatie, en behandelen vines en correlaties. Wat zijn vines? In de Google vertaling staat vines voor wijnstokken maar hoe zit dat in een andere context? Wat zijn de juiste vragen om een correlatie te bepalen tussen 2 of meer variabelen. Hoeveel vragen moet ik stellen bij 2 of meer…?

PROGRAMMA

13:45 uur - Voorprogramma: 'Risicovolwassenheidsmodel', door Erfan Hoseini (TU Delft)

15:00 uur - Start hoofdprogramma, opening door Robert de Vries (voorzitter DACE)

15:15 uur - Q&A Probabilistische Risicoanalyse, door Theo Janssen (RVGB) en Edger Bosker (Tata Steel)

15:25 uur - Terugblik SIG PRA, door Bas Bloemers (Altran) en André Bijl-Weisz (Provincie Noord-Holland)

15:45 uur - Presentatie 'Ramingsmethodieken en SSK 2018', door Wil van de Brink (RWS) en Bert Schilder (DHM-Infra)

16:05 uur - Presentatie 'Indexeringsmodel' door Jan Schenk en Remco Verhoeven (beiden Van Hattum & Blankevoort)

16:30 uur - Presentatie 'Vines en Correlaties', door Arno Willems (IV-Infra) en Fedde Tolman (KOAC/TU Twente) 

16:55 uur - Q&A Probabilistische Risicoanalyse, door Theo Janssen (RVGB) en Edger Bosker (Tata Steel)

17:05 uur - Sluiting en netwerkborrel
 

AANMELDEN

In verband met de reservering stellen wij het op prijs wanneer u zich zo snel mogelijk aanmeldt

We hebben de aanmeldprocedure vereenvoudigd. U kunt nu, wanneer u ingelogd bent op de website met twee klikken op de knop uw registratie regelen. Klik hier.

Wij begrijpen dat u uw logingegevens wellicht niet paraat heeft. Klik hier om een nieuw wachtwoord aan te vragen.

Heeft u nog geen logingegevens? Vul dan uw emailadres in onder 'DACE kent mij niet' en vul het formulier in. Na verzending zorgt Bureau DACE ervoor dat u wordt geregistreerd voor de DACE contactbijeenkomst op 27 september.

Mocht u tegen problemen aanlopen bij het aanmelden, aarzel dan niet contact op te nemen met Bureau DACE (info@dace.nl). Graag attendeer ik u op de mogelijkheid om met meerdere collega's van uw bedrijf deel te nemen aan de DACE contactbijeenkomst. Stuur deze mail daarom gerust door aan uw collega's. Ook zij kunnen zich via de registratielink inschrijven. 

Ik begroet u graag op 27 september aanstaande! 


Aanmelden

Terug naar het agenda overzicht

Agenda

COFELYFabricom_73mm_RGB-Bi-Plain.pngDukers-en-de-cock-cmyk.pngGeurts otrmn.GIFfluor.pnglogo-Sitech-2-kleuren.pngeps.logo-Visser-en-smit-hanab.png