DACE is een onafhankelijk stichting met als missie de constante ontwikkeling van de vakgebieden Cost Engineering en Value Management door de gehele keten heen binnen de procesindustrie, grond-, weg- en waterbouw (GWW) en machinebouw & maakindustrie in Nederland.

DACE Contactbijeenkomst 26 september 2019: "Nieuwe ontwikkelingen rondom Cost en Value Engineering in de Machinebouw en Maakindustrie"

Datum: 26-sep-2019

Beste deelnemer,

Met genoegen nodigen wij u uit voor de DACE contactbijeenkomst op 26 september a.s. in ‘De Soester Duinen’ te Soest (Soesterbergsestraat 188, 3768 MD Soest).

De contactbijeenkomst wordt deze keer verzorgd door SIG CEMM. Zij hebben voor u een interessant programma opgezet dat vanuit verschillende invalshoeken de ontwikkelingen van cost en value engineering laat zien binnen de Machinebouw en Maakindustrie.

Patrick Strating (NTS, voorzitter SIG CEMM) zal de contactbijeenkomst aftrappen met een korte introductie van het speelveld en activiteiten van SIG CEMM, met o.a. de learnings op het gebied van het nut van locatiebezoeken aan bedrijven.

De eerste presentatie zal worden gegeven door Theo de Graaff (Fokker) met als titel: 'Value Engineering in relatie tot duurzaamheidvraagstukken: Ervaringen Vliegtuigindustrie en Duurzame luchtvaart'. De groei in capaciteit van de luchtvaart tegen steeds lagere kosten van lucht-transport was tot nu toe de norm, maar steeds vaker staat die norm ter discussie vanwege geluidshinder, luchtkwaliteit en klimaatveranderingen.

Nieuwe Europese emissienormen en geluidslimieten dwingen de vliegtuigindustrie tot betere oplossingen welke minder belastend zijn voor mens en milieu. Continuïteit en behoud van werkgelegenheid zijn uitgangspunten in het nieuwe beleid. Dergelijke Europese richtlijnen en een opstart naar duurzame luchtvaart staan bv. beschreven in de zienswijze Flightpath 2050 ‘Sustainable Aviation’.

Maar hoe kunnen we binnen de maakindustrie als Cost & Value Engineers een bijdrage leveren richting duurzaamheid? Is duurzaamheid een extra kostenpost of juist het nieuwe verdienmodel? Enkele voorbeelden uit de praktijk passeren de revue.

Huub Ehlhardt (Vanderlande) zal een presentatie geven over 'Computer Aided Cost Engineering'. Steeds meer software tools komen beschikbaar en/of bereiken grotere maturity op het gebied van kostenbeheersing rondom het productcreatie- en levenscyclusprocessen. Huub Ehlhardt geeft vanuit zijn onderzoek een overzicht van verschillende cost engineering tools die in maakindustrie opgeldt doen en hun relatie tot elkaar. Wordt ‘Computer Aided Cost Engineering’ volwassen?

De derde presentatie ‘Creativity & Value Engineering – a golden wedding’ wordt gegeven door Wim van Engelen ThyssenKrupp) en Leo van Geffen (Intueri). Opleidingen aan hogescholen en universiteiten geven in toenemende mate invulling aan Value en Cost Engineering in hun ontwerp-opleidingen. Aan de hand van een case voorbeeld uit de maakindustrie laten Wim van Engelen en Leo van Geffen zien hoe dit kan uitpakken. De studie laat zien dat met geschikte methodiek en analyse flinke kostenbesparingen mogelijk zijn terwijl de performance zelfs wordt verhoogd.    

PROGRAMMA

13:45 uur - Voorprogramma: informatie hierover volgt nog

15:00 uur - Start hoofdprogramma, opening door Robert de Vries (voorzitter DACE)

15:15 uur - Introductie SIG CEMM, door Patrick Strating (NTS, voorzitter SIG CEMM)

15:25 uur - Presentatie 'Value Engineering in relatie tot duurzaamheidvraagstukken: Ervaring Vliegtuigindustrie en Duurzame Luchtvaart', door Theo de Graaf (Fokker) 

15:55 uur - Presentatie 'Computer Aided Cost Engineering', door Huub Ehlhardt (Vanderlande) 

16:25 uur - Presentatie 'Creativity and Value Engineering - a golden wedding', door Wim van Engelen (ThyssenKrupp) en Leo van Geffen (Intueri)

16.55 uur - Disccussie en vragen

17:05 uur - Sluiting en netwerkborrel
 

AANMELDEN

In verband met de reservering stellen wij het op prijs wanneer u zich zo snel mogelijk aanmeldt

We hebben de aanmeldprocedure vereenvoudigd. U kunt nu, wanneer u ingelogd bent op de website met twee klikken op de knop uw registratie regelen. Klik hier.

Wij begrijpen dat u uw logingegevens wellicht niet paraat heeft. Klik hier om een nieuw wachtwoord aan te vragen.

Heeft u nog geen logingegevens? Vul dan uw emailadres in onder 'DACE kent mij niet' en vul het formulier in. Na verzending zorgt Bureau DACE ervoor dat u wordt geregistreerd voor de DACE contactbijeenkomst op 26 september.

Mocht u tegen problemen aanlopen bij het aanmelden, aarzel dan niet contact op te nemen met Bureau DACE (info@dace.nl). Graag attendeer ik u op de mogelijkheid om met meerdere collega's van uw bedrijf deel te nemen aan de DACE contactbijeenkomst. Stuur deze mail daarom gerust door aan uw collega's. Ook zij kunnen zich via de registratielink inschrijven. 

Ik begroet u graag op 26 september aanstaande! 

Met vriendelijke groet,

Jan-Willem Sanders
Directeur Stichting DACE

 


Aanmelden

Terug naar het agenda overzicht

Agenda

FIB-industries-FC.pngMovares_adviseurs_FC.pngVMI-GROUP-logo-PMS355.pngRHDHV_WS+D_CMYK.pngLabel_Tebodin_Hor_CMYK.pngKH_Engineering_PMS.png