DACE is een onafhankelijk stichting met als missie de constante ontwikkeling van de vakgebieden Cost Engineering en Value Management door de gehele keten heen binnen de procesindustrie, grond-, weg- en waterbouw (GWW) en machinebouw & maakindustrie in Nederland.

NAP Contactbijeenkomst 17 september 2020

Datum: 17-sep-2020

‘Harmonization of Management of Change and lessons learned of the cyber attack at the University of Maastricht' 

Dear NAP member,

Hereby, we invite you for the Contact Meeting about ’Harmonization of Management of Change and lessons learned of the cyber attack at the University of Maastricht’ on Thursday 17 September 2020 in Houten. The meeting will be held 'live' in Houten.

We would like to emphasize that we have taken, next to the standard we want to strive for as NAP, all the necessary arrangements to comply with RIVM rules and procedures concerning COVID-19.

For this contact meeting we have selected two very interesting topics and speakers. Management of Change is in the heart of process safety and plant operations. The NAP SIG Process Safety, represented by Katy Teesink (Fluor) and Pier-Jan Hettema (DSM), will share the best practices they have selected from various sources. Cyber attacks are another element that is becoming more and more visible and threatening for our organizations. Fons Elbersen, amongst others board advisor of the Maastricht University, will elaborate the underlying story and share in a broad sense the lessons learned. 

Harmonization of Management of Change

The 1st two speakers are Katy Teesink and Pier-Jan Hettema. Katy is a senior process engineer working for Fluor B.V. since 2004 and has been involved in both HAZOPs and Management of Change processes for new-build projects. Between 2016 and 2019 she also headed up the HSE Design department for Fluor. Pier-Jan is Corporate Senior Process Safety Expert working for DSM since 2017 and is the DSM global lead for Process Risk Assessments and the DSM Process Safety community. Before DSM he worked for various companies like Dupont, Tebodin, etc. and has been involved with NAP from 2012 until 2014 as the chair for the SIG 2x2 OPEX and at the moment as a member of the SIG Process Safety.

As members of the SIG Process Safety, Pier-Jan and Katy investigated how the Management of Change process is being tackled by various companies throughout the industry. A survey was put out both to the members of the SIG and the companies that are part of Deltalinqs to compare approaches and put together a proposed best practices document. As expected, there are as many approaches as there are companies in the industry, though a lot of similarities exist as well. They will present the best practices from the survey for flagging changes, assessing them and how ownership should work in this process. 

Cyber ​​attack at Maastricht University

The 2nd speaker is Fons Elbersen. Fons is an experienced (crisis) communication advisor, spokesperson and board advisor. He held positions at directional and management level in government, higher education and healthcare. Fons previously held the position of Director of Marketing and Communication for the Maastricht University and now acts as spokesperson and board advisor for this university.

Maastricht University experienced a major cyber attack in December 2019, as a result of which virtually all university systems could no longer be used. During the Christmas holidays, it was hardly possible to work anymore, and important systems that students and employees work with, were held hostage by cyber criminals, until € 197,000 "ransom" was paid. The impact on the university was enormous. In his interactive contribution, Fons will elaborate on the underlying story and what Maastricht University has learned and how these lessons have been shared with the outside world in a transparent and open manner.

Program

 

17h15 

Network drink

18h30 

Dinner
Board announcements by Frank van Ewijk, Chairman NAP
Presentation Harmonization of Management of Change
Presentation Cyber Attack at Maastricht University

21h45

End of the Contact Meeting


NAP Contact Meetings offer managers of the affiliated companies the opportunity to meet in an informal atmosphere. That is why I would like to bring to your attention the opportunity to participate in the NAP Contact Meetings with several colleagues from your company. If you want to bring a business relation, please contact the NAP office (+31 33 2473460).

The program on the 17th of September 2020 is relevant for General Management, Project Managers, Engineers, Procure Management, Technology Managers, Supply chain Managers, Production Managers, Process Automation Managers and Construction Managers.

You can sign up here.

We look forward to meeting you on Thursday 17 September 2020 17h00 at Hotel Houten (Hoofdveste 25, 3992 DH). (http://www.hotelhouten.nl/nl/route/routeplanner).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

‘Harmonization of Management of Change and lessons learned of the cyber attack at the University of Maastricht' 

Beste deelnemer,

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de contactbijeenkomst inzake ’Harmonization of Change Fundamentals and lessons learned of the cyber attack at the University of Maastricht.’ op donderdag 17 september 2020 in Houten. De bijeenkomst vindt ‘live’ plaats in Houten.

We willen benadrukken dat we, naast de norm die we als NAP willen nastreven, alle nodige maatregelen hebben getroffen om te voldoen aan de regels en procedures van het RIVM met betrekking tot COVID-19.

Voor deze contactbijeenkomst hebben we twee zeer interessante onderwerpen en sprekers geselecteerd. Management of Change vormt de kern van procesveiligheid en fabrieksoperaties. NAP SIG Process Safety, vertegenwoordigd door Katy Teesink (Fluor) en Pier-Jan Hettema (DSM), zal de best practices, die zijn geselecteerd uit verschillende bronnen, delen. Cyberaanvallen zijn een ander element dat steeds zichtbaarder en bedreigender wordt voor onze organisaties. Fons Elbersen, onder meer bestuursadviseur van de Universiteit Maastricht, zal het achterliggende verhaal uitwerken en in brede zin de geleerde lessen delen. 

Harmonisatie van Management of Change

De 1e twee sprekers zijn Katy Teesink en Pier-Jan Hettema. Katy is senior procesingenieur en werkt sinds 2004 bij Fluor. Zij is betrokken bij zowel HAZOP’s als Management of Change processen voor nieuwbouwprojecten. Tussen 2016 en 2019 leidde ze ook de afdeling HSE Design voor Fluor. Pier-Jan is Corporate Senior Safety Expert, die sinds 2017 voor DSM werkt en is de wereldwijde leider van DSM voor Process Risk Assessments en de DSM Process Safety community. Voor DSM werkte hij voor verschillende bedrijven zoals Dupont, Tebodin etc. en was hij van 2012 tot 2014 betrokken bij NAP als voorzitter van SIG 2x2 OPEX en momenteel als lid van SIG Process Safety.

Als onderdeel van SIG Process Safety hebben Pier-Jan en Katy onderzocht hoe het Management of Change proces wordt aangepakt door verschillende bedrijven in de hele branche. Zowel bij de leden van de SIG als bij de bedrijven die deel uitmaken van Deltalinqs, is een enquête gehouden om de benaderingen te vergelijken en een voorgesteld document met beste praktijken samen te stellen. Zoals verwacht, zijn er zoveel benaderingen als er bedrijven in de branche zijn, hoewel er ook veel overeenkomsten zijn. Ze zullen de beste praktijken uit de enquête presenteren voor het markeren van wijzigingen, deze beoordelen en hoe eigendom in dit proces zou moeten werken. 

Cyber ​​attack op de Universiteit van Maastricht 

De 2e spreker is Fons Elbersen. Fons is een ervaren (crisis)communicatieadviseur, woordvoerder en bestuursadviseur. Hij vervulde functies op directioneel en managementniveau bij overheid, hoger onderwijs en zorgsector. Fons bekleedde eerder de functie van Directeur Marketing en Communicatie voor de Universiteit Maastricht en treedt nu op als woordvoerder en bestuursadviseur van deze universiteit.

De Universiteit Maastricht heeft in december 2019 te maken gehad met een grote cyberaanval, waardoor nagenoeg alle universiteitssystemen niet meer gebruikt konden worden. In de kerstvakantie kon er nauwelijks meer gewerkt worden en belangrijke systemen waar studenten en medewerkers mee werken, waren gegijzeld door cybercriminelen, tot 197.000 euro ‘losgeld’ betaald werd. De impact op de universiteit was enorm. Fons zal in zijn interactieve bijdrage nader ingaan op het achterliggende verhaal en wat de Universiteit van Maastricht geleerd heeft en hoe deze lessen transparant en in volledige openheid zijn gedeeld met de buitenwereld. 
 

Programma

 

17.15 

Netwerkborrel

18.30 

Diner
Bestuursmededelingen door Frank van Ewijk, voorzitter NAP
Presentatie Harmonisation of Management of Change
Presentatie Cyber Attack at Maastricht University

21.45

Einde contactbijeenkomst


De NAP contactbijeenkomsten bieden leidinggevende functionarissen van de aangesloten bedrijven de gelegenheid elkaar in een informele sfeer te ontmoeten. Daarom breng ik graag de mogelijkheid onder uw aandacht om met meerdere collega’s van uw bedrijf deel te nemen aan de NAP contactbijeenkomst. Indien u een zakenrelatie mee wilt nemen, dan kunt u hierover contact opnemen met Bureau NAP: 033-2473460.

Het programma op 17 september is met name relevant voor general management, projectmanagers, engineers, procurement management, technology managers, supply-chain managers, productiemanagers, process automation managers en construction managers.

U kunt zich hier aanmelden.

We kijken ernaar uit u te ontmoeten wij u op donderdag 17 september 2020 om 17.00 uur in Hotel Houten (Hoofdveste 25, 3992 DH te Houten). (http://www.hotelhouten.nl/nl/route/routeplanner). 


Terug naar het agenda overzicht

Agenda

Logo_Windesheim_algemeen_PMS.pngGrontmij-Logo-EPS-(highres-print).pngRHDHV_WS+D_CMYK.pngkliplogo.pnglogo3262.pngTata-steel_BM_RGB.png