DACE is een onafhankelijk stichting met als missie de constante ontwikkeling van de vakgebieden Cost Engineering en Value Management door de gehele keten heen binnen de procesindustrie, grond-, weg- en waterbouw (GWW) en machinebouw & maakindustrie in Nederland.

Openbare verdediging Martine van den Boomen: Vervanging van publieke infrastructuur

Datum: 15-jul-2020

Programma

Op 15 juli om 14:30 vindt de promotie van Martine van den Boomen plaats. Door de Corona-maatregelen mogen helaas nog maar steeds 10 mensen in het publiek fysiek aanwezig zijn. Om die reden hebben is er een publieke Collegerama-livestream opgezet. Martine haar onderzoek gaat over vervanging van publieke infrastructuur. Veel van deze infrastructuur veroudert en is aan renovatie of vervanging toe. Dat kost veel geld en capaciteit. Daarom is het belangrijk deze werkzaamheden op het juiste moment uit te voeren: niet te laat maar ook niet te vroeg. Dat lijkt evident. Toch is dit geen eenvoudige opgave omdat de toekomst onzeker is. 

https://collegerama.tudelft.nl/Mediasite/Play/3bd11447227147ec89d76fe6da4e04c31d

Het onderzoek resulteert in zes optimalisatiemodellen voor besluitvorming onder onzekerheid die zijn toegepast op casestudies van publieke infrastructuurbeheerders. Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat de keuze van een optimalisatiemethode afhangt van het type vervangingsvraagstuk en de infrastructuur-gerelateerde context. Het toepassen van de traditionele netto contante waarde methode leidt vaak tot een niet-optimaal vervangingsmoment met onnodige kosten en soms onnodige risico’s tot gevolg. Een andere opmerkelijke conclusie is dat met name prijsstijgingen en prijsonzekerheid grote invloed kunnen hebben op het optimale vervangingsmoment. Dit komt omdat publieke infrastructuurbeheerders met lage discontovoeten werken.

Haar thesis kunt u hier vinden: https://doi.org/10.4233/uuid:3cef9da8-d432-4d6a-8805-4c094440bd56

Programma

14:30      Publiekspresentatie
15:00      Openbare verdediging
16:00      Beraad en buluitreiking 

Promotoren
Prof. Hans Bakker & Prof. Zoran Kapelan

Promotiecommissie
Assoc. prof. Marjolijn Haasnoot, prof. Julien Harou, prof. Marcel Hertogh, prof. Bas Jonkman, prof. Matthijs Kok, prof. Dragan Savic en de voorzitter (rector magnificus).

 

 


Terug naar het agenda overzicht

Agenda

FrieslandCampina.pngDukers-en-de-cock-cmyk.pngkliplogo.pngLogo_Windesheim_algemeen_PMS.pngT&T_Logo+Strapline.pngRHDHV_WS+D_CMYK.png