Een SIG is een werkgroep waarin professionals uit het bedrijfsleven bij elkaar komen om kennis rondom een onderwerp uit het Value Management en Cost Engineering vakgebied te delen en te ontwikkelen.

Cost Engineering Machinebouw en Maakindustrie

SIG CEMM: fit for the future

Dat is het thema waar de SIG CEMM al een klein jaar mee aan de slag is gegaan. Op basis van het door Ronald Provoost van ASML aangedragen idee is de SIG CEMM verder gegaan met het ontwikkelen van de “Cost Engineering Maturity Growth Matrix” voor de industrie. De matrix kan de engineer ondersteunen bij zijn persoonlijke groei in het vak.

De Maturity Growth Matrix kent twee assen. De verticale as beschrijft de complexiteit van het werkdomein van de cost-engineer, variërend van enkelvoudige bewerkingen en producten tot aan complexe, klant-specifieke projecten. De horizontale as geeft in drie stappen een schaal weer van vakvolwassenheid.

De SIG CEMM is eerder dit jaar bij Auping in Deventer en Marel in Boxmeer bijeengekomen. De Maturity Growth Matrix stond daarbij steevast op de agenda. De ontwikkeling en bespreking van deze matrix maakt het voor de deelnemers steeds duidelijker dat er zeer grote verschillen zijn in de rol van de Cost Engineer bij de afzonderlijke bedrijven in de maakindustrie. Dit blijkt ook heel duidelijk uit de positie in de matrix waar iedere deelnemer zichzelf plaatst. Dat cost engineering in de maakindustrie op vele manieren wordt ingevuld wordt met deze matrix bevestigt. Maar het blijkt dus ook dat de matrix een uitstekend hulpmiddel is om de gedachten en ideeën hierover met elkaar te bespreken en verder te ontwikkelen.

 

 

Eén van de volgende te zetten stappen voor de SIG is daarom dat de SIG zich heeft voorgenomen om de afzonderlijke blokken binnen de matrix verder inhoud te geven. Belangrijke vragen, die nu gesteld zijn, zijn:

 • Groei je van ‘cost engineer’ door naar ‘value engineer’?
 • Een CE kan in elk van de vakken werkzaam zijn maar is dat zelden in alle vakken tegelijk. Waar liggen je competenties en waar volg je je hart?
 • De matrix is ook een kaart voor de toekomst. Waar wil je heen groeien?
 • Soft skills zijn ook enorm belangrijk. Waarde wordt multidisciplinair gemaakt en komt niet vanzelf. Wie zal de verbinder zijn? Welke rol speelt de cost engineer daarin?


De gesprekken hierover, gericht op de verdere invulling van de matrix, blijven ook de komende bijeenkomsten een belangrijk onderwerp op de agenda van de SIG CEMM.

Daarnaast blijkt de matrix ook een handig hulpmiddel te zijn om de gewenste ontwikkelingen te schetsen, die de cost engineer met zijn vak in zijn bedrijf wil doorlopen. In het overzicht hieronder ziet u als voorbeeld de gewenste groeipaden van 16 leden van de SIG CEMM in de matrix duidelijk zichtbaar gemaakt.

 

 

Op 28 november 2013 is de Special Interest Group “Cost Engineering Machinebouw & Maakindustrie”, kortweg de SIG CEMM, opgericht binnen DACE. 20 leden zijn enthousiast van start gegaan. DACE voorzitter Robert de Vries memoreerde in de officiële oprichtingsvergadering van SIG CEMM dat dit inmiddels de derde sectorbrede SIG binnen DACE is, waarin een hele waardeketen zich verenigt rond het vak Cost Engineering. Zodoende kan men buiten zijn eigen bedrijfswereld kijken, kennis en ervaringen met elkaar delen en geïnspireerd raken door ontwikkelingen in andere bedrijfstakken en vakgebieden.

SIG CEMM houdt zich bezig met de volgende onderwerpen:

1. Design als cost-driver

 • Hoe kosten bepalen op 3 niveaus: functie, ontwerp spec en bouwsteen;
 • Guestimating
 • Grip op ontwerptraject en achteraf wijzigingen goedkeuren
 • Cost control van varianten/configuratiebeheer

2. Supply chain

 • Gebruik optimale kostprijs/Learning curve om tot deze prijs te komen
 • Meedenken met leverancier voor kostenreductie
 • Supplier complete modules laten aanleveren

3. De interne en externe organisatie van cost engineering

 • Plaats van Cost Engineer in de organisatie
 • Betrokkenheid bij inkooptraject, kosten bij leveranciers, zijn costdrivers
 • Controle versus vertrouwen richting toeleveranciers

4. Tools voor cost engineering, data en voorspellingen

 • Software tools Cost Engineering
 • Inzicht in costdrivers intern en bij leveranciers (gewenst detailniveau)
 • Databases

Tijdens de vergadering werd Design to Cost als additioneel onderwerp toegevoegd. Afgelopen jaar is hard gewerkt om allereerst de definities van de onderwerpen vast te stellen, aangezien men bepaalde begrippen verschillend interpreteert.

Nieuwe doelgroep

De branche Machinebouw en de branche Maakindustrie vonden tot nu toe maar in beperkte mate aansluiting bij DACE. Dat komt ongetwijfeld doordat de roots van DACE in de procesindustrie liggen. Maar ook deze doelgroep is van harte welkom. Dat bleek al snel toen initiatiefnemer Gerrit van Dijk (VMI) begin 2013 aanklopte bij voormalig DACE directeur Julius Freutel.

Gerrit van Dijk hierover: “Als Manager Cost Engineering kreeg ik steeds vaker behoefte aan contact met andere Cost Engineers op ons vakgebied. Zowel Cost Engineering als het berekenen van reële kostprijzen kent veel uitdagingen. Andere Cost Engineers kunnen je daarbij aanscherpen en je kennis verbreden. Dat kan uitstekend onder de paraplu van DACE, vanwege hun jarenlange kennis en ervaring met Cost en Value Engineering.”
Dat SIG CEMM voorziet in een behoefte blijkt uit het groot aantal aanmeldingen, zowel uit de maakindustrie als uit de machinebouw. Dit zijn allemaal toonaangevende bedrijven, van klein tot groot, met als gemene deler dat zij allemaal zeer innovatief zijn, internationaal actief en volop aan ketenintegratie doen.

Over SIG

De missie van de nieuwe SIG is het stimuleren van de ontwikkeling van haar leden in Cost Engineering technieken, tools en methoden. Vanuit een veilig platform willen we kennis en best practices delen, onderwerpen verder uitdiepen en resultaten communiceren binnen DACE en de branche. We willen veel praktische ervaring opdoen door deelnemende bedrijven te bezoeken en te leren van de gebruikte werkwijzen.

Vice-voorzitter is Ronald de Roos (Ydo).

De SIG vergadert ongeveer 4x per jaar op locatie van de deelnemende bedrijven. Daardoor wordt een goed beeld gevormd van de bedrijven en de wijze waarop cost engineering wordt toegepast.  

Voordeel van het lidmaatschap van de SIG CEMM is de kennisopbouw op het specifieke vakgebied van cost engineering in de machinebouw en maakindustrie. De onderwerpen die aan de orde komen zijn interessant en iedereen wordt geprikkeld om kritisch na te denken over de eigen werkwijze. Daarnaast biedt het een uitstekend netwerk om specifieke vragen verder uit te diepen met collega’s van andere bedrijven.

De onderstaande bedrijven nemen deel aan de SIG CEMM:

 • ADSE Consulting and Engineering
 • ASML
 • AWL Techniek
 • BDR Thermea
 • Cost Engineer
 • DAF Trucks
 • Fokker Aerostructure
 • I4Value
 • Koninklijke Auping
 • Lutrateam
 • Marel Townsend Further Processing
 • Philips
 • Siemens
 • Value FM
 • VMI Holland BV
 • Weir Minerals Netherlands

Contact
Voor algemene contactgegevens klik hier.
Patrick Strating, voorzitter SIG CEMM
 

logo-Sitech-2-kleuren.pnglogoHarsveld_pms282+877.pngCOFELYFabricom_73mm_RGB-Bi-Plain.pngIv-Industrie.pngfluor.pngFIB-industries-FC.png