Een SIG is een werkgroep waarin professionals uit het bedrijfsleven bij elkaar komen om kennis rondom een onderwerp uit het Value Management en Cost Engineering vakgebied te delen en te ontwikkelen.

Cost Engineering Process Industry

De visie van de SIG CEPI: Special Interest Group Cost Engineering Process Industry is hét Nederlandse netwerk van Cost Engineering uit de (proces-) industrie en wordt erkend als gezaghebbend kenniscentrum voor Cost Engineering binnen de procesindustrie. De procesindustrie omvat: chemie, olie & gas, energiesector, staalindustrie en food en pharma.

CEPI heeft een initiërende rol in het onderhouden, vernieuwen, uitbreiden en ondersteunen van het vakgebied en zoekt toegevoegde waarden in bekende en onbekende gebieden op het gebied van cost engineering. Dit bereiken we door het ontwikkelen en instandhouden van een netwerk van cost engineers deskundigen uit alle geledingen van de (proces) industrie waardeketen en de daarbij aansluitende kenniscentra en overheden.

 

Activiteiten

D.m.v. contactbijeenkomsten (4x per jaar) is er een open overlegcultuur als de bindende factor waarin kennis wordt gedeeld en discussies worden gevoerd om een hoog gekwalificeerd kennisplatform te zijn voor de professional.

Er zijn aparte werkgroepen voor onderzoek van specialistische onderwerpen, onder andere het DACE Prijzenboekje (DACE Price Booklet) en de DACE Normtijden (DACE Labour Norms). Constateren en vervolgens onderzoeken van nieuwe trends en mogelijkheden binnen het vakgebied word gefaciliteerd en gepromoot o.a. d.m.v. het bijdragen aan seminars en (internationale) publicaties in vaktijdschriften om het vakgebied van cost engineering uit te dragen. Visies van leden op ontwikkelingen in het vakgebied, als ook visies op vakinhoudelijke thema’s, zijn beschikbaar via documenten in de Kennisbank.

Kennis word uitgedragen door CEPI trainers die professionele opleidingen geven zoals de Opleiding tot Certified Cost Engineer (CCE), die door DACE in samenwerking met partners uit het bedrijfsleven en diverse opleidingsinstituten (waaronder TU Delft) wordt gegeven. Ook geven CEPI leden bijdragen aan de cursus Essenties van Cost Engineering (ECE) en Essenties van Project Cost Control (EPCC).

Deelname

Deelname aan de SIG CEPI staat vrij voor alle (bedrijfs- en individuele) deelnemers van DACE. Niet DACE deelnemers kunnen op uitnodiging toetreden, maar worden wel verwacht deelnemer te worden van DACE (via hun bedrijf of individueel). Iedere SIG-deelnemer draagt bij door actieve betrokkenheid bij de activiteiten. Wij zouden het toejuichen wanneer jonge Cost Engineers zich aanmelden en een rol van betekenis willen vervullen bij de ontwikkeling van dit dynamische vakgebied.

Artikel: De rol van Cost Engineer door de keten heen.

U kunt SIG CEPI via Bureau DACE per email benaderen.

 

 

Cost Engineering Process Industry

Snel naar SIG

CEPI

GWW

CEMM

HCB

stork_logo_CMYK_7693C.pngYdo-organisatie-adviseurs-logo.pngrws_logo.pngBRAND_Master Logo_200_Ver.02.epsGeurts otrmn.GIFlogo_AWL_final.png