In de DACE Kennisbank vindt u relevante informatie over Cost Engineering zoals whitepapers, presentaties, onderzoeken en meer...

Maatschappelijke KostenBatenanalyses

General (all areas of expertise)
19-03-2015 | Presentatie
Auteur: Ron Vreeker
Probleemanalyse
Definieer alternatieven. Incl
referentiealternatief
Bepaal effecten in kwantitatieve termen (q)
100 jaar
Voor alle leden van de maatschappij
Economische waardering van effecten (p*q)
Zet kosten en baten uit in de tijd
Verdisconteer deze naar een basisjaar om
de netto contante waarde te bepalen
Rangschik alternatieven naar NCW
Trefwoorden: Thermometers, informatie en beslissingen, Theoretische achtergrond MKBA, Stappen in toepassing MKBA, Relatie met kostenramingen
Bijgewerkt op: 06-10-2015
Bron: Arcadis
Terug naar het overzicht
eps.logo-Visser-en-smit-hanab.pngBN_kleur.pngBiodiesel Amsterdam.pngCostengineering-Logo.pngIv-Industrie.pngLabel_Tebodin_Hor_CMYK.png