In de DACE Kennisbank vindt u relevante informatie over Cost Engineering zoals whitepapers, presentaties, onderzoeken en meer...

Functionaliteitgericht ramen in de vroege projectfase

General (all areas of expertise)
06-10-2015 | Publicatie
Auteur: Dennis Monninkhof
Flyvbjerg e.a. hebben in een onderzoek, welke is afgerond in 2002, geconcludeerd dat 9 van de 10
civiele projecten hoger uitvallen in kosten dan vooraf geraamd. Dit onderzoek was gericht op
projecten in Europa en Noord-Amerika. Mede door dit onderzoek wordt sinds de eeuwwisseling de
standaard systematiek kostenramingen (SSK) toegepast voor civiele projecten in Nederland. Doel van
de SSK was en is om meer uniformiteit in kostenramingen te verkrijgen om zo de
kostenoverschrijdingen af te laten nemen (CROW, 2010). Echter blijkt uit een onderzoek van
Cantarelli in 2011 op Nederlandse civiele projecten dat er geen meetbaar verschil is in de hoogte en
aantal kostenoverschrijdingen in de periode voor- en de periode na de eeuwwisseling. Deze
constatering heeft geleid tot de onderstaande probleemstelling: Het meer uniform ramen heeft niet geleid tot een afname van de grootte en de spreiding van
kostenover- en onderschrijdingen.
Trefwoorden: functionaliteitsgericht ramen, civiele projecten, uniform ramen, Afstudeerverslag, Reference Class Forecasting, SIG GWW, Analyse wegenbouwprojecten
Bijgewerkt op: 06-10-2015
Bron: Universiteit Twente
Terug naar het overzicht
eps.logo-Visser-en-smit-hanab.pngRdlogo27012013_3.pnglogo-Sitech-2-kleuren.pngYdo-organisatie-adviseurs-logo.pngCOFELYFabricom_73mm_RGB-Bi-Plain.pngbronswerk_logo_payoff_rgb_72dpi_v2.png