In de DACE Kennisbank vindt u relevante informatie over Cost Engineering zoals whitepapers, presentaties, onderzoeken en meer...

Knelpuntscalculatie

Cost Engineering Process Industry
01-07-2000 | Handboek CE
Auteur: drs. P. W. Boone
Bij het nemen van beslissingen dient men te letten op de relevante opbrengsten en kosten; dat zijn de opbrengsten en kosten die veranderen als gevolg van een beslissing. Bij beslissingscalculaties voor de korte termijn gaat men vaak uit van een gegeven (productie)capaciteit, met de bij die capaciteit behorende constante kosten. Voor de korte termijn is het uitgangspunt dan ook meestal dat alleen de variabele kosten veranderen en dat de constante kosten ongewijzigd
blijven. De constante kosten zijn dan dus niet relevant. Kosten die op korte termijn niet veranderen en derhalve buiten de calculatie blijven, kunnen echter wel relevant worden als de tijdhorizon verder komt te liggen; op de lange termijn zijn alle kosten variabel. De leiding van een onderneming heeft in dat verband de taak om te beslissen welke producten of diensten er met de beperkte, beschikbare productiemiddelen dienen te worden voortgebracht. Anders gezegd: wat is het beste alternatief? In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan de knelpuntscalculatie
Trefwoorden: Knelpuntscalculatie, Capaciteitsbenutting, knelpuntssituaties, schaduwprijzen
Bijgewerkt op: 30-12-2015
Bron: 31 Cost Engineers juli 2000 c/1020
Terug naar het overzicht
VMI-GROUP-logo-PMS355.pngkliplogo.pngT&T_Logo+Strapline.pngIv-Industrie.pngfluor.pngbronswerk_logo_payoff_rgb_72dpi_v2.png