In de DACE Kennisbank vindt u relevante informatie over Cost Engineering zoals whitepapers, presentaties, onderzoeken en meer...

Verbeter Informatie Systeem „De Grote Vis” – het prototype

Cost Engineering Process Industry
01-11-2000 | Handboek CE
Auteur: Onbekend
Veel bouwbedrijven hebben de afgelopen jaren hun bedrijfsdoelstellingen ten aanzien van kwaliteit gedefinieerd. Vast onderdeel daarin is het terugdringen van de kwaliteitskosten (faal-, preventie- en beoordelingskosten).Bij het vertalen van deze doelstelling kampt men met de volgende problemen:
1. Hoe moeten kwaliteitskosten worden gedefinieerd en hoe kunnen ze worden waargenomen?
2. Hoe hoog zijn de kwaliteitskosten en hoe kunnen ze worden gewaardeerd?
3. Welke marges zijn er in de kwaliteitskosten, zodat reële en meetbare doelstellingen te formuleren zijn?
4. Hoe ontstaat er een bedrijfseconomisch verantwoorde afweging van kosten en baten bij verbeteralternatieven?
Registratie van kwaliteitskosten, in het bijzonder van faalkosten, is de basis voor de beantwoording van bovenstaande vragen. Ter beantwoording van deze vragen is in maart 1994 het kwaliteitskostenonderzoek „De Grote Vis” gestart. In dit artikel wordt een prototype beschreven van een model voor het verzamelen van kwaliteitskosteninformatie.
Trefwoorden: Informatie Systeem, De Grote Vis, Kostenbegrippen, Maatstaven
Bijgewerkt op: 30-12-2015
Bron: 32 Cost Engineers november 2000 f/1040
Terug naar het overzicht
Costengineering-Logo.pngIv-Industrie.pngKH_Engineering_PMS.pngGeurts otrmn.GIFLogo_Windesheim_algemeen_PMS.pngkliplogo.png