In de DACE Kennisbank vindt u relevante informatie over Cost Engineering zoals whitepapers, presentaties, onderzoeken en meer...

Kostenbewaking

Cost Engineering Process Industry
01-12-1999 | Handboek CE
Auteur: Ing. J. M. L. Nijsen
Aan de beslissing die leidt tot de realisatie van een project ligt een aantal criteria ten grondslag. Gedurende de uitvoering moet de gang van zaken worden gevolgd om de gestelde doelen te verwezenlijken. In de periodieke rapportage aan het management moeten de doelstellingen en de te verwachten uitkomsten op een zodanige wijze tot uitdrukking worden gebracht dat op basis daarvan passende maatregelen kunnen worden genomen om een zo effectief mogelijke realisatie
te bereiken
Trefwoorden: Kostenbewaking, projectmanager, cost engineer, S-curve
Bijgewerkt op: 30-12-2015
Bron: 29 Cost Engineers december 1999 f/3010
Terug naar het overzicht
RHDHV_WS+D_CMYK.pngCOFELYFabricom_73mm_RGB-Bi-Plain.pnglogo-Sitech-2-kleuren.pngLabel_Tebodin_Hor_CMYK.pngHNV_Logo_2spotC.pngeps.logo-Visser-en-smit-hanab.png