In de DACE Kennisbank vindt u relevante informatie over Cost Engineering zoals whitepapers, presentaties, onderzoeken en meer...

Kennissystemen in kostenmanagement

Cost Engineering Process Industry
01-12-1999 | Handboek CE
Auteur: E. J. H. Huigen MBA en ing. J. Wisse
Het lijdt geen twijfel dat kennis verreweg de belangrijkste productiefactor in de moderne industrie is geworden. Kennis, en niet natuurlijke hulpbronnen, kapitaal of arbeid, is bepalend geworden voor de concurrentiepositie van moderne bedrijven. De meeste hedendaagse theorieën over bedrijfsstrategie zijn gebaseerd op, of leggen de nadruk op kennismanagement als de spil van iedere bedrijfsstrategie. Dit kennismanagement wordt bovendien steeds meer ondersteund door de informatietechnologie. De vraag is nu, in hoeverre deze ideeën ook van toepassing zijn op het kostenmanagement en welke kennissystemen beschikbaar zijn voor het ondersteunen van kennismanagement bij het kostenbeheer. Het antwoord is klip en klaar: kennismanagement is onontbeerlijk voor ondernemingen die zich met kostenmanagement bezighouden of die van kostenmanagement afhankelijk zijn. Kostenmanagement is een competentiegebied waarbij kennissystemen een nuttig hulpinstrument zijn. In dit artikel worden kennismanagement en verwante hulpmiddelen behandeld vanuit een theoretisch – in het eerste gedeelte – en praktisch gezichtspunt – in het tweede gedeelte. In het derde en laatste gedeelte van dit artikel wordt een voorbeeld van een kennissysteem voor kostenmanagement in de civiele techniek behandeld.
Trefwoorden: Kostenmanagement, Kennissystemen, Kennismanagement, bedrijfsstrategie
Bijgewerkt op: 30-12-2015
Bron: 29 Cost Engineers december 1999 g/1030
Terug naar het overzicht
logo-Sitech-2-kleuren.pnglogo-qts_totaal.pngeps.logo-Visser-en-smit-hanab.pngMovares_adviseurs_FC.pngFIB-industries-FC.pngBiodiesel Amsterdam.png