In de DACE Kennisbank vindt u relevante informatie over Cost Engineering zoals whitepapers, presentaties, onderzoeken en meer...

Duurzaam bouwen

Cost Engineering Process Industry
01-11-2000 | Handboek CE
Auteur: B. Busschers en P. Koster
De onderwerpen duurzaam bouwen en duurzaam onderhoud staan zeer in de belangstelling. Er bestaat over die onderwerpen echter weinig of geen specifieke literatuur waarop kan worden voortgeborduurd. Toch menen wij op basis van onze ervaringen en kennis het begrip duurzaam onderhoud te kunnen verklaren en toelichten. De vraag is: Kan onderhoud te verrichten aan bouwwerken op een ecologisch verantwoorde wijze gebeuren? Deze vraag kan slechts beantwoord worden vanuit een breder kader, namelijk duurzaamheid in het algemeen, beredeneerd vanuit het integraal ketenbeheer. Eerst geven wij enkele definities die als uitgangspunten zijn gehanteerd.
Trefwoorden: Duurzaam bouwen, Onderhoud, Meerjarenplanning, Life Cycle Costs
Bijgewerkt op: 30-12-2015
Bron: 32 Cost Engineers november 2000 m/4015
Terug naar het overzicht
KH_Engineering_PMS.pngCostengineering-Logo.pngIv-Industrie.pnglogo-qts_totaal.pngRHDHV_WS+D_CMYK.pngVMI-GROUP-logo-PMS355.png