Value Management omvat de geïntegreerde en wijdverbreide toepassing van methoden, de vaardigheden en kennis ten behoeve van het systematisch maximaliseren van waarde voor de organisatie.

Nieuwe versie Value Management

WHY&WHEN

Ieder project kent  uitdagingen, risico’s en kansen. Met Value Engineering creëer je inzicht in de waarde van het project voor de stakeholders en voorkom je onnodige iteratie. Het is een vliegende start voor je project.

Hoe de termen Value Engineering en Value Management zich tot elkaar verhouden leggen we hierna aan je uit.

Waarom Value Engineering
Met Value Engineering werk je in een kleine multidisciplinaire groep van deskundigen en belanghebbenden aan het optimaliseren van een project. In een creatief proces werk je samen vanuit het denken in functies en niet vanuit oplossingen toe naar een gedragen resultaat.

Een Value Engineering traject heeft verschillende resultaten:

  • optimalisaties in het ontwerp,
  • kostenbesparingen,
  • risicoreductie,
  • draagvlak,
  • toets op alternatieve oplossingen

De terugverdienfactor voor het project is een veelvoud van het aantal geïnvesteerde uren, met veelaldaarbovenop een 10-30% kostenbesparing als gevolg! Onder leiding van een facilitator, meestal een ervaren Value Engineer, starten we een proces en zorgen we dat alle deelnemers betrokken zijn en blijven.

Het centrale thema is het begrip ‘waarde’, waarbinnen functie, prestatie en kosten samen komen:

                               Functie + Prestatie
Waarde =   ——————————
                               Kosten

De uitkomst staat vooraf nooit vast en is afhankelijk van het team. De kracht van Value Engineering is het samen brengen van partijen, afstand nemen van de oplossing, denken in functies, gezamenlijk commitment en vanuit de behoefte samen toewerken naar een maakbare, haalbare en gedragen oplossing.

Wanneer Value Enineering
Er zijn verschillende redenen waarom Value Engineering van toegevoegde waarde kan zijn in uw project:

  • U bent op pad gestuurd met een vage projectomschrijving en heeft behoefte uw opgave te focussen. Value Engineering brengt de opgave terug tot de kern. Een FAST-diagram helpt u en uw (interne) opdrachtgever scherp te stellen wat het doel is van het project en hoe u dit kunt vervullen. Zo ontstaat een vaste scope van waaruit uw project van start gaat;
  • U heeft een uitdaging, het doel is helder maar de oplossingen zijn nog niet in beeld. Value Engineering helpt u om op basis van een functionele analyse van de behoefte een breed scala aan alternatieven in kaart te brengen;
  • U heeft een uitdaging én een oplossing voor deze uitdaging. Echter is de oplossing te duur. Met Value Engineering brengen we de kosten-drivers in kaart en koppelen we deze aan de functionele analyse. Door na te gaan of de functie op andere wijze kan worden ingevuld zijn vaak behoorlijke aanpassingen aan het ontwerp mogelijk en ontstaat een project passend bij het budget;
  • U heeft een project waarbij belangen elkaar in de weg zitten en waar u niet uit komt. Met een Value Engineering studie werken stakeholders met verschillende belangen samen naar een oplossing en wordt de nadruk gelegd op de vraag waar een bepaalde behoefte vandaan komt. Samen ontleden we de opgave en de argumenten achter een stelling, zo ontstaat begrip en een positieve sfeer waarin meedenken aan een passende oplossing voor alle partijen centraal staat.

 

WHAT&HOW

Value Engineering is een transparante en creatieve methode die na WOII is ontstaan vanuit een behoefte om efficiënter om te gaan met materialen en grondstoffen. Inmiddels is Value Engineering uitgegroeid tot  een internationaal gecertificeerde en gerenommeerde methodiek in de maakindustrie, de grond- weg- en waterbouw, en ook steeds vaker als onderdeel van (grootschalige) participatietrajecten.

Wat is Value Engineering?
Die vraagt beantwoord je alleen door eerst stil te staan bij wat Value (waarde) is. Waarde is subjectief, het staat immers in verband met de behoefte van een persoon of partij. Geen behoefte betekent vaak dat er ook geen waarde bestaat.

Binnen Value Engineering beschouwen we waarde daarom als een gevolg van de verhouding tussen de behoefte aan ‘iets’ en de kosten die je moet maken om die behoefte te vervullen:

                               Behoefte                                    Functie + Prestatie
Waarde =   —————————— = ——————————
                               Middelen                                    Kosten

Een voorbeeld helpt om bovenstaande formulering goed te begrijpen. Bijvoorbeeld: je wilt graag je woning uitbouwen (functie). Hoe die wens invulling krijgt hangt af van wat jij als huiseigenaar belangrijk vindt (prestaties): hoe veel vierkante meter uitbouw, wordt het een glazen of stenen buitenwand, wil je vloerverwarming, wat voor dak komt er op, welk afwerkingsniveau kies je, etc. De uiteindelijke kosten hangen nauw samen met de te maken keuzes.

De afweging tussen deze elementen faciliteren we met een Value Engineering studie. Niet voor een enkele woninguitbouw, maar bijvoorbeeld voor de inpassing van een snelwegverbreding, het ontwerp van een nieuw type helikopter, of bij het ontwerpen van een dijkversterking.

Een voorbeeld helpt om bovenstaande formulering goed te begrijpen. Bijvoorbeeld: je wilt graag je woning uitbouwen (functie). Hoe die wens invulling krijgt hangt af van wat jij als huiseigenaar belangrijk vindt (prestaties): hoe veel vierkante meter uitbouw, wordt het een glazen of stenen buitenwand, wil je vloerverwarming, wat voor dak komt er op, welk afwerkingsniveau kies je, etc. De uiteindelijke kosten hangen nauw samen met de te maken keuzes.

De afweging tussen deze elementen faciliteren we met een Value Engineering studie. Niet voor een enkele woninguitbouw, maar bijvoorbeeld voor de inpassing van een snelwegverbreding, het ontwerp van een nieuw type helikopter, of bij het ontwerpen van een dijkversterking.

Met Value Engineering heeft u een systematische, multidisciplinaire benadering om met behulp van functieanalyse - en creatieve technieken de waarde van een product of proces te analyseren, onderzoeken en te komen tot inrichtingsvoorstellen. Grote partijen als Rijkswaterstaat en ProRail hebben om deze reden Value Engineering omarmd en passen dit toe in hun grootschalige projecten. Hoe Rijkswaterstaat dit doet leggen zij uit in het volgende filmpje:

Hoe gaat een Value Engineering studie in zijn werk?
In acht stappen werken we in een Value Engineering studie toe naar een eindresultaat. De basis bestaat uit een intake waarin scope en doel van de studie worden besproken en een informatiefase waarin alle deelnemers op gelijk kennisniveau worden gebracht.

Na de beginfase schieten we uit de startblokken met een functionele analyse van de uitdaging, indien nodig doen we dit in meerdere ronden. We gaan hierbij écht even de breedte in en projecteren de hele scope in een overzichtelijke FAST-diagram. We bepalen in overleg met de groep welke functies cruciaal zijn en waar mogelijk nog winst valt te halen, en gaan met die functies aan de slag om optimalisaties te identificeren.

Dit doen we in de creatieve fase. Alle alternatieve ideeën evalueren we en de beste ideeën werken we verder uit in de ontwikkelfase. De Value Engineering studie sluiten we af met een terugkoppeling en rapportage, waarna een besluit wordt genomen over de verdere invulling van het project.

Omdat deze fases met verschillende stakeholders en/ of disciplines wordt doorlopen ontstaat een integraal en multidisciplinaire samenwerking, wat leidt tot een gedeeld beeld van ‘best for project’. De stappen zijn in onderstaande figuur helder samengevat:

Het kloppend hart van een Value Engineering studie is de functionele analyse, wat resulteert in een FAST-diagram. Die lichten we graag nog even kort aan je toe:

FAST-diagram
In een FAST-diagram wordt transparant uiteengezet wat en object of product doet, hoe deze dat doet én waarom deze dat doet. Door het project uiteen te zetten in functies ontstaat een discussie over nut en noodzaak van (onderdelen van) het project. Immers: mensen willen niet zozeer een product of project, maar willen wat het project doet: de functies. Bijvoorbeeld: een snelweg wordt verbreedt. Dat is geen doel op zich, de verbreding wordt gedaan om doorstroming te verbeteren en een snelwegverbreding is daarvoor een oplossing.

Uiteraard verschillen de gewenste functionaliteiten per belanghebbende. Juist de gezamenlijke discussie hierover geeft inzicht in elkaars belangen, behoefte en waarden. Zo ontstaat discussie over wat wel en niet nodig is, wat passende oplossingen zijn en of er betere alternatieven te bedenken zijn.

Voorbeeld FAST diagram

Value Engineering of Value Management?
Value Engineering studies kunnen op projectbasis worden ingezet in een specifieke fase en wordt als losstaande aanpak gezien. Van Value Management spreken we als Value Engineering wordt geïntegreerd in het gehele ontwerpproces en daarmee onderdeel is van de aanpak, dan spreken we van Value Management. Wanneer het denken in waarde is geïntegreerd in de organisatie als geheel speken we van Value Thinking. Hoe deze drie vormen zich tot elkaar verhouden is in onderstaande figuur uiteengezet:

WHO&WHERE

Wat doet een Value Manager/Value Engineer?
Value Managers leiden of ondersteunen de methodische en multidisciplinaire aanpak om de waarde van een investering te analyseren en te optimaliseren. Waarde is daarbij gedefinieerd als de verhouding tussen prestatie (functie) en kosten. Functionele analyse door de Value Engineer en creatief brainstormen met een multidisciplinair team over alternatieven zijn belangrijke onderdelen van de Value Methodology zoals deze is beschreven in de NEN 12973.

Informatie over de SIG
...

Opleidingen
...


Een impressie van de VM Basis opleiding

HNV_Logo_2spotC.pngFrieslandCampina.pngfluor.pngVMI-GROUP-logo-PMS355.pngTata-steel_BM_RGB.pngLogo-Van-Hattum-en-Blankevoort.png