DACE is een onafhankelijk stichting met als missie de constante ontwikkeling van de vakgebieden Cost Engineering en Value Management door de gehele keten heen binnen de procesindustrie, grond-, weg- en waterbouw (GWW) en machinebouw & maakindustrie in Nederland.

De meerwaarde van de Cost Engineer in de 4e industriële revolutie

De jongste Special Interest Group van DACE, Cost Engineering Machinebouw en Maakindustrie oftewel SIG CEMM, verzorgde op 27 november de vierde contactbijeenkomst in 2014. Daarmee wilde SIG CEMM zich allereerst presenteren aan de andere deelnemers van DACE en tegelijk de bijeenkomst aangrijpen om van elkaar te leren als het er om gaat hoe de Cost Engineer kan bijdragen aan de concurrentiekracht van de West-Europese Nederlandse (maak)industrie. 

Om machines in Nederland te blijven ontwikkelen zijn een scherpe kostencalculatie en Value Engineering nodig om de wereldwijde concurrentie een stap voor te blijven. Er wordt wel gesproken over een Vierde Industriële Revolutie (Industry 4.0). Dit heeft onder meer tot gevolg dat de eisen, de complexiteit en de implementatiesnelheid van nieuwe machines en systemen toeneemt, zonder dat prijzen verhoogd mogen worden. 

Dit soort ontwikkelingen spelen ongetwijfeld ook in andere sectoren, zoals infra en procesindustrie. Wat kan de Cost Engineer hierbij betekenen?


 De Cost Engineer als het geweten van het bedrijf 

"Eisen, complexiteit en implementatiesnelheid van nieuwe machines en (productie)systemen nemen toe zonder dat prijzen verhoogd kunnen worden", constateert  Ronald de Roos van Ydo Organisatie-adviseurs. "Dat hoeft geen probleem te zijn als we ons de volgende 'lesson learned' uit de maakindustrie ter harte nemen. Een woning met een prijskaartje van 220.000 euro levert 3 hoofdfuncties  -  constructieve veiligheid, beschutting en comfort - terwijl een moderne auto dezelfde hoofdfuncties plus mobiliteit levert vanaf 18.000 euro. Meer functies tegen een veel lagere prijs dus. Dat is het gevolg van een voortdurende industriële evolutie, waarbij het belang van kennis van technologie – producten, processen voor vervaardiging en gebruik – nog slechts 23% is en dat van kennis van organiseren en samenwerken naar 77% is gestegen. Samenwerken binnen het bedrijf, maar ook binnen de keten, is een must. Evenals het opheffen van de scheiding tussen denken, doen, leren en verdienen. Anders denken en werken dus. 

Complexiteit hanteren in plaats van reduceren. Ook onderscheid maken in vraagstukken van de eerste, tweede en derde orde. Richt je op dynamische in plaats van statische stabiliteit. En ga voor 'guidance control' in plaats van 'hopen dat het in één keer goed gaat'. Het ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsvormen in het bedrijf en in de keten valt ook binnen dit kader. Maar bovenal zullen kosten als parameter in alle beslissingen op elk niveau samenhangend moet worden meegenomen. De vraag bij het kostenmodel is niet: wat zit erin? Maar: waarom kost het zoveel?"

Daarbij kan de Cost Engineer volgens De Roos zijn meerwaarde inbrengen door het stellen van kritische vragen en het aandragen van feiten in plaats van opvattingen. "Zo wordt het management gedwongen te reflecteren op processen en producten in eigen bedrijf, bij de toepassing van het product bij klanten en bij de realisatie door toeleveranciers. 

Een rol dus als 'geweten van het bedrijf'. Meer concreet in termen van kosten: het vertalen van technologische mogelijkheden en keuzes op het gebied van toepassing, product en proces, het vertalen van functies en specificaties en het kwantificeren van de aard en de omvang van risico’s en onzekerheden. 

Trekken we het breder dan vallen ook het ontwikkelen van scenario’s en alternatieven t.b.v. marketing, verkoop, engineering, inkoop, productie en installatie daaronder. Evenals het ondersteunen van maak- of koopbeslissingen, het vastleggen en leren van ervaringen van het bedrijf en het ontwikkelen, beheren en onderhouden van de bedrijfstools daarvoor (value engineering, DtC, modelbouw, etc). Dit is het meerwaardeprofiel van de Cost Engineer in de Industry 4.0." 


De Cost Engineer als de innovatieve bespaarder van het bedrijf 

In de maakindustrie staat ASML als producent van machines die chips (IC's) maken midden in Moore’s Law (de ontwikkeling van jaarlijks verdubbelende aantallen en steeds lagere stukprijzen). Hoe Moore's Law bij te houden licht Ronald Provoost toe. "Open innovatie van ontwerp tot manufacturing in een netwerk van klanten, leveranciers, research centers, universiteiten en technologie partners is daarvoor de beste weg. Gezamenlijk deel je risico's en opbrengsten. En partners kunnen de technologie inzetten op andere markten."
Kostentransparantie is in deze bedrijfsfilosofie onontbeerlijk. "Klanten zullen onze machines alleen blijven afnemen als we hen helpen voorop te blijven lopen met kleinere, krachtiger en energiezuinige chips tegen een vergelijkbare prijs. Toonaangevende innovaties daarbij liggen op het gebied van mobiele toepassingen. Onze uitdaging is betaalbare scaling die lagere kosten en betere prestaties creëert, mogelijk met zowel onze nieuwe Extreme UltraViolet Lithography en immersie-technologie." Provoost laat zien dat kostentransparantie alleen mogelijk is wanneer kosten als belangrijke ontwerp-parameter worden meegenomen naast andere ontwerp-criteria. 

"In feite is de opdracht: ontwerp tegen de kosten die door de marktprijzen nog toegelaten worden (Design to Cost). Door cost engineering mee te nemen in het ontwerpproces kunnen slimmere ontwerpen tot stand komen. Bijvoorbeeld door de functie van een onderdeel nog eens kritisch te beoordelen. Zo kan een scherpe hoek op diverse manieren worden geproduceerd. Ontwerpen op deze manier is niet een doel op zich, maar een methode om kosten en productietijd te verminderen. Daar heb je als Cost Engineer wel kennis van het fabricage-/productieproces voor nodig. Dat bouw je op door integrale verwevenheid van de competentie Cost Engineering tijdens het productgeneratieproces, alsmede door nauwe innovatieve samenwerking met de supply chain. Dit is nodig om toekomstige technolgische uitdagingen te kunnen realiseren met een kost effectief ontwerp."

Klik hier om de presentatie van Ronald Provoost te downloaden.


De Cost Engineer als de concurrentiekracht van het bedrijf

Jan Verbeek van engineering consultant ADSE en lid van de werkgroep Design-to-Cost van de SIG CEMM ging dieper in op Design-to-Cost als competitieve productiefactor. "Er zijn nog steeds teveel projecten die onder de maat scoren als het om de financiële resultaten gaat. 

Daarmee groeit de noodzaak èn ook de uitdaging om de kosten competitief te laten zijn. Deze nieuwe realiteit vraagt allereerst een andere mindset. De Roos en Provoost noemden dat al. Namelijk die van ‘scope driven estimates’ naar ‘estimate driven scopes’. Kosten als ontwerp-parameter dus, in plaats van uitkomst. Design to Cost of Target Costing is een kostengericht ontwerp- en managementconcept, waarbij het project of product gerealiseerd wordt op basis van budgettaire (kosten) doelstellingen."
Als voorbeeld ter illustratie van klantwaarde - concurrentiefactor nummer 1 - noemt hij de vraag of en hoe een klimaatsysteem aan te brengen in oude dubbeldekkertreinstellen van de NS. "In de afweging geld uitgeven wel of niet, heeft ook de vraag meegespeeld hoe op lange termijn waarde - dus opbrengsten - te creëren. Dat heeft geleid tot een creatieve oplossing, waardoor zowel de technische als de economische levensduur van deze 'asset' verlengd kon worden. Om daartoe in staat te zijn zullen alle aspecten van Cost Engineering op orde moeten zijn én van hoge kwaliteit: kostengegevens, mensen, ontwikkelmanagement, processen/methoden, gereedschap en cultuur/beleid van de organisatie. Vanuit de praktijk kan ik daar een aantal 'lessons learned' aan toevoegen.
Allereerst zullen top down budgetten vastgesteld moeten worden, afgeleid van het totale budget en gevalideerd door de industrie benchmarks (intern en extern). Vervolgens, tijdens het ontwerpproces,  worden de kosten geschat of berekend afhankelijk van het niveau van de beschrijving: Parametric of Feature-based tijdens de conceptfase, Activity Based Costing Analyse tijdens de haalbaarheid- en definitiefase, en Bottom up-berekeningen tijdens de volle schaal van ontwikkeling. Focus daarbij niet alleen op terugkerende en directe kosten. Ontwerpbeslissingen brengen ook andere, niet-terugkerende kosten met zich mee. Ook de kosten van het management (project management, niet-geplande probleemoplossing) zijn hierbij van belang om mee te nemen."

Design-to-Cost vereist volgens Verbeek, betrouwbare gegevens over de kosten: "Deze moeten zijn opgesteld voor de aanvang van het project. Het bouwen van een dergelijke database vereist meten:
van de werkelijke cyclustijden, manuren en kosten van materialen, onderdelen en diensten; benchmarking en concurrerende biedingen. Let er daarbij op dat verschillende mensen in de organisatie (werknemers, werkvloer en algemeen management) verschillende belangen hebben in de resultaten, vooral als de resultaten ook worden gebruikt voor de operationele performance measurement.
Vervolgens is een Cost Driver Analyse vereist, om de parameters te ontwikkelen (om parametrisch ontwerpen te ondersteunen) en ook om cyclustijden en de kosten van gelijkwaardige werkpakketten (Activity Based Costing) te schatten. En natuurlijk om de kostendatabases bij de tijd te houden."
De laatste raadgevingen die de DACE-deelnemers van Verbeek meekrijgen, zijn deze: "Denk aan de totale life cycle costs: om de kosten in perspectief te zetten, om kostenfactoren die kunnen worden beïnvloed te identificeren, en om suboptimalisatie te voorkomen. Voor vergelijkingsdoeleinden is het normaliseren van de kosten een cruciale randvoorwaarde. Alleen dan kunnen 'incidenten' tijdens het fabricage-/productieproces - commerciële koerswijzigingen, bestuurlijke veranderingen, inflatie en andere omgevingsfactoren beheerst worden vertaald in kosteneffecten, zonder de concurrentiekracht aan te tasten." 

Terug naar het overzicht

Nieuws

Project Controls Expo Virtual 14-16 september 2021

We are pleased to inform you that Stichting DACE is supporting the second edition of global...

Lees verder >>

Verslag DACE contactbijeenkomst 17 juni 2021 - Vertraging en verstoring in projecten

​De tweede contactbijeenkomst van 2021 kon weer live gehouden worden in De Soester Duinen. Dit...

Lees verder >>

DACE jaarverslag 2020

2020 is een jaar dat we ons waarschijnlijk nog lang zullen heugen. Toch was het ook een...

Lees verder >>
Naar het nieuwsoverzicht
RHDHV_WS+D_CMYK.pngVMI-GROUP-logo-PMS355.pngKH_Engineering_PMS.pnglogo_AWL_final.pngBRAND_Master Logo_200_Ver.02.epsBN_kleur.png