DACE is een onafhankelijk stichting met als missie de constante ontwikkeling van de vakgebieden Cost Engineering en Value Management door de gehele keten heen binnen de procesindustrie, grond-, weg- en waterbouw (GWW) en machinebouw & maakindustrie in Nederland.

Hoe gebruik je het Prijzenboekje en de Labour Norms? – een voorbeeld case

Het gebruik van het Prijzenboekje en de Labour Norms is getoetst middels een case: het opstellen van een cost estimate voor een vetzuurfabriek. Uitgangspunt hierbij was de P&ID van deze fabriek, die door een owner beschikbaar is gesteld. De resultaten zijn in het artikel “Estimating with DACE Price Booklet and Labour Norms” beschreven.

De in het artikel beschreven aanpak maakt onderscheid tussen materiaal (equipment en bulk), labour kosten, indirecte kosten en contingencies. Aan de hand van de tabellen uit het Prijzenboekje ed. 28  is voor de gehele fabriek een kostenraming gemaakt. Hierbij wordt niet alleen duidelijk hoe je de tabellen moet gebruiken, maar ook met welke uitgangspunten, aannames, randvoorwaarden en beperkingen je rekening moet houden bij het opstellen van een bruikbare estimate.

Deze case is besproken tijdens de afgelopen SIG CEPI bijeenkomst op 24 september jongstleden, waar een levendige discussie ontstond over de resultaten en de keuzes die gemaakt zijn en tot de beschreven resultaten hebben geleid. Daarbij is duidelijk geworden dat er een aantal aanknopingspunten zijn voor verdere verbetering van het Prijzenboekje. Deze zullen voor zover mogelijk worden meegenomen bij de samenstelling van de volgende editie.

Ook de ontwikkeling van de ‘soft skills’ van het vakgebied waren onderwerp van gesprek. Als aandachtspunten voor de kwaliteit van de cost engineer in het algemeen werden onder andere genoemd:

  • het teveel vertrouwen op 3D systemen (“uit de toverdoos is het altijd correct”)
  • globalisering (cultuurverschillen, op afstand moeten kunnen samenwerken)
  • communicatievaardigheden in het algemeen.

Geïnteresseerden kunnen het artikel met de resultaten van deze case terugvinden in de Kennisbank (www.dace.nl/kennisbank; tip: zoek op de term ‘fatty acids’).  Ten slotte is nog vermeldenswaard dat deze case ook onderdeel is van de 2-jarige cost engineering DACE cursus.

Reacties op dit bericht zijn welkom via Bureau DACE (info@dace.nl).

Terug naar het overzicht

Nieuws

Uitnodiging gezamenlijke DACE/NVBK contactbijeenkomst 6 juni 2019: 'Vested outsourcing en Best Value Procurement'

Hierbij nodigen wij u uit voor de gezamenlijke DACE/NVBK contactbijeenkomst op 6...

Lees verder >>

Verslag DACE Contactbijeenkomst 14 maart 2019 - Contract Management

De eerste contactbijeenkomst van 2019 stond in het teken van de oprichting van de SIG Contract...

Lees verder >>

DACE Jaarverslag 2018

2018 was weer een actief jaar voor het DACE netwerk. Een netwerk dat bestaat dankzij de pro deo...

Lees verder >>
Naar het nieuwsoverzicht
T&T_Logo+Strapline.pngGeurts otrmn.GIFTata-steel_BM_RGB.pngbronswerk_logo_payoff_rgb_72dpi_v2.pngDukers-en-de-cock-cmyk.pngFrieslandCampina.png