DACE is een onafhankelijk stichting met als missie de constante ontwikkeling van de vakgebieden Cost Engineering en Value Management door de gehele keten heen binnen de procesindustrie, grond-, weg- en waterbouw (GWW) en machinebouw & maakindustrie in Nederland.

PvE/scope met levensduurkosten van High Complexity Buildings

Kunnen we door samenwerking beter inzicht krijgen in de koppeling PvE/scope met levensduurkosten van High Complexity Buildings?

De Special Interest Group High Complexity Buildings heeft op 13 januari 2015 een drietal werkgroepen opgericht.

  • Levensduurkosten (LCC / TCO): Marc Hengstmangers (kartrekker), Mart van de Leur, Bernd Karstenberg, Erik Weldring, Steffen Chang en Erwin Steijaert.
  • Parametrisch (PvE/scope cost drivers): Erwin Heinen (kartrekker), Simon Woude, Ron van den Berg, Rob van der Heiden en Jaccqueline Schlagwein.
  • Samenwerking (co-creatie): Winnie van Lierop (kartrekker) Niels Vlieg en Harmen Bunk.

Tijdens de Q2 bijeenkomst op 31 maart 2015 heeft iedere werkgroep een terugkoppeling gegeven, telkens gevolgd door een groepsdiscussie. Hier volgen enkele quotes of hightlights per werkgroep:

Levensduurkosten
“Wij delen kennis en zoeken naar overeenkomsten in elkaars aanpak; proces, inhoud, rekenmethode economische parameters, etc. Niet naar kengetallen en rekentools”.

“Wat is de definitie van LCC, TCO, LCA, WLC, etc.? Welke richtlijnen en normen bestaan er? Welke kosten en opbrengsten nemen wij wel / niet mee?”

Parametrisch
Erwin Heinen deelde zijn visie op de beheersing van proces en kosten m.b.v. LEGOlisering van de bouw (prof. Dr. Ir. Hennes de Ridder).

Samenwerking
Niels Vlieg inspireerde de groep met een youtube speech van onze Minister Schultz van Haegen:

  • Wie de toekomst serieus neemt verandert mee met de tijd, en wie mee verandert met de tijd is voorbereid op nieuwe vraagstukken
  • We kijken steeds minder naar afzonderlijke vraagstukken, maar kijken naar het hele probleem als een samenhangend geheel
  • We doen dat niet meer met een vast eindbeeld, maar flexibel
  • Daarvoor is meer samenwerking nodig, tussen overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties
  • Bovendien verandert ook de vorm, niet meer op papier maar geheel digitaal
  • Ik roep alle partners op om samen de nieuwe weg in te gaan

De doelstelling van SIG HCB is het delen en uitwisselen van kennis en ervaring met de realisatie van high complexity buildings waarbij cost engineering geldt als de verbindende factor.

Daarmee durf ik de voorspelling te doen dat de leden van de SIG “door samenwerking beter inzicht krijgen in de koppeling PvE/scope met levensduurkosten van complexe gebouwen”. Dinsdag 26 mei staat de volgende bijeenkomst gepland. 

Terug naar het overzicht

Nieuws

VIEWonVALUE achter het nieuws - graag jouw reactie op de stelling

Het komende magazine van VIEWonVALUE staat in het teken van “prijsbepaling”. In de...

Lees verder >>

De Covid-19 pandemie raakt ook de bouwsector

Welke impact heeft dit voor de bouwkostenontwikkelingen en heeft dit grotere gevolgen dan de al...

Lees verder >>

DACE webinar: "Hoe wordt Parametrische Analyse in de praktijk toegepast in de defensiesector?"

Parametrische analyse in de defensiesector Door de coronacrisis kon de normale...

Lees verder >>
Naar het nieuwsoverzicht
eps.logo-Visser-en-smit-hanab.pngkliplogo.pngVMI-GROUP-logo-PMS355.pngfluor.pnglogo_AWL_final.pngTata-steel_BM_RGB.png