DACE is een onafhankelijk stichting met als missie de constante ontwikkeling van de vakgebieden Cost Engineering en Value Management door de gehele keten heen binnen de procesindustrie, grond-, weg- en waterbouw (GWW) en machinebouw & maakindustrie in Nederland.

Steigerbouw : Wat zien de professionals in het veld?

Voorafgaand aan de plenaire DACE bijeenkomst op 4 juni jl. stond het onderwerp ‘discussies bij het afrekenen van steigerbouw’ ook op de agenda van de SIG CEPI bijeenkomst diezelfde dag. Vaak liggen verschillende verwachtingen of interpretaties aan de basis van discussies tussen klant en contractor. Het is niet altijd duidelijk welke norm van toepassing is, of hoe die moet worden geïnterpreteerd. Dat leidt dan weer tot onduidelijkheid met betrekking tot kosten, meer/minderwerk, etc.

De DACE normen welke in de huidige vorm meer bedoeld zijn als een “guideline”. Binnen de SIG delen de diverse partijen hun ervaringen. De aanwezige asset owners geven aan hoe men met steigerbouwcontracten omgaat: het inzetten van normen, c.q. afspraken over toepasbaarheid en interpretatie van normen .

Een aantal best practices wordt gedeeld in de groep:

  • Vooraf goede project afspraken tussen aannemer en opdrachtgever
  • Eerder inschatten van scaffolding kosten aan het begin van het project,  bijvoorbeeld aan de hand van een stellingplan.
  • Een breakdown maken van de kosten per activiteit met daarbij ook een planning per activiteit.
  • Als we een minimale maatvoering (min. 2m‟ ?) hanteren, is deze dan van toepassing op alle stellingen en in welke situatie is deze niet van toepassing? De bedrijven gaan zeer verschillend om met de minimale maat.
  • Stelling aanpassingen additioneel op regie basis of zelfs geheel (bij vooraf afgesproken projecten) met een fee voor stelling materiaal.
  • Vooraf duidelijkheid geven over bijkomende kosten bovenop de m3 prijs, zoals extra veiligheidsvoorzieningen, speciale traphekken, afdekkingen van tijdelijke openingen, extra aarding, zeilen etc.
  • Controle in het veld door het aanstellen van een steigercoördinator / constructiemanagement die de daadwerkelijke hoogtes, oppervlaktes, inhoud, en aanvullende elementen vaststelt, gevolgd door een controle t.o.v. het contract.

Al met al had de SIG een levendige en inspirerende discussie, die heeft getriggerd om er in de eigen dagelijkse praktijk mee aan de gang te gaan.

Reacties op dit artikel zijn welkom, via het DACE secretariaat.

 

Terug naar het overzicht

Nieuws

SAVE International 2020 VIRTUAL Conference

SAVE International Value Summit is elk jaar een evenement voor de internationale community van...

Lees verder >>

ICEC World Congress - Call for Abstracts

Researchers and industry practitioners are invited to submit abstracts for industry and...

Lees verder >>

Vraagbaak geopend voor corona-gerelateerde technische vragen over gebouwinstallaties

De wereld heeft te maken met een pandemie met grote gevolgen. Vanwege de huidige situatie staan...

Lees verder >>
Naar het nieuwsoverzicht
Label_Tebodin_Hor_CMYK.pngGeurts otrmn.GIFstork_logo_CMYK_7693C.pngTata-steel_BM_RGB.pngVMI-GROUP-logo-PMS355.pngLogo-Van-Hattum-en-Blankevoort.png