Een SIG is een werkgroep waarin professionals uit het bedrijfsleven bij elkaar komen om kennis rondom een onderwerp uit het Value Management en Cost Engineering vakgebied te delen en te ontwikkelen.

Probabilistic Risk Analysis

Bij besluitvorming wordt in toenemende mate rekening gehouden met onzekerheden en risico's. In de verschillende industrieën (proces, vastgoed en gww) gelden andere werkafspraken, definities en rekenmethodieken. Door het creëren van een industrie-overstijgend platform voor Probabilistische Risico Analyse is veel synergievoordeel te behalen.

Over SIG PRA

Doelstellingen:

  • Het creëren van een industrieoverstijgend netwerk van gebruikers en ontwikkelaars van probabilistische risico analyses.
  • Verzamelen, uitwisselen en verder ontwikkelen van probabilistische berekeningstechnieken, ondersteunende tools en methodieken.
  • Het verbeteren van het gebruik van probabilistische uitkomsten door én voor gebruikers, besluitvormers en andere niet-inhoudelijk betrokkenen.

Organisatie

De SIG PRA wordt nu geleid door 2 (roulerende) voorzitters die samen met de deelnemers het programma coördineren: Arno Willems (IV-Infra), André Bijl-Weisz (HHNK/PD HWBP). Secretariële ondersteuning wordt geleverd door Bureau DACE.

 

Tekstvak:

De SIG zal twee keer per jaar rapporteren aan het DACE bestuur. De voorzitter van de SIG houdt contact met de voorzitter van het DACE bestuur. 

Voor algemene contactgegevens klik hier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Op 19 maart 2015 vond de DACE PRA workshop "Rekenen met onzekerheden" plaats. 

Klik hier voor de presentaties en hier voor casus. 

De SIG wordt geleid door de voorzitter die samen met de deelnemers het programma zal coördineren. Secretariële ondersteuning wordt geleverd door Bureau DACE.
De SIG zal twee keer per jaar rapporteren aan het DACE bestuur. De voorzitter van de SIG houdt contact met de voorzitter van het DACE bestuur.

Contact

Voor algemene contactgegevens klik hier  

rws_logo.pngBRAND_Master Logo_200_Ver.02.epsCOFELYFabricom_73mm_RGB-Bi-Plain.pngCostengineering-Logo.pngRdlogo27012013_3.pngMovares_adviseurs_FC.png