VE Algemeen

VE ALGEMEEN

Wat doet een Value Manager?

Value Managers leiden of ondersteunen de methodische en multidisciplinaire aanpak om de waarde van een investering te analyseren en te optimaliseren. Waarde is daarbij gedefinieerd als de verhouding tussen prestatie (functie) en kosten. Functionele analyse door de Value Engineer en creatief brainstormen met een multidisciplinair team over alternatieven zijn belangrijke onderdelen van de Value Methodology zoals deze is beschreven in de NEN 12973.

Wat is Value Engineering?

Value Engineering (VE) is al 70 jaar een internationaal gecertificeerde en gerenommeerde methodiek. 

Het is een systematische, multidisciplinaire benadering om met behulp van functieanalyse - en creatieve technieken de waarde van een product of proces te analyseren, onderzoeken en te komen tot inrichtingsvoorstellen.

Veelal wordt Value Engineering (VE) ingezet in de verkenning, planvorming of de uitwerking van een (integrale) gebiedsontwikkeling of specifieke essentiële onderdelen.

Een VE studie biedt de deelnemers een setting waar systematisch naar een gedragen gebiedsontwikkeling wordt gewerkt in een integraal en transparant proces (zie figuur): 

 

Wat is Value Management?

Value Management omvat de geïntegreerde en wijdverbreide toepassing van methoden, de vaardigheden en kennis ten behoeve van het systematisch maximaliseren van waarde voor de organisatie.

Value Engineering is een proces waarbij door middel krachtige werkvormen deze waarde wordt geanalyseerd en gezocht hoe deze waarde in te vullen.

Definitie van waarde:

Onder waarde wordt verstaan: de verhouding tussen de mate van invulling van een behoefte ten opzichte van de in te zetten middelen. Behoefte is wat iets moet doen en hoe goed.  Middelen is dat wat je nodig hebt om de behoefte in te vullen, materialen, menskracht, geld, tijd, etc.

VM is beschreven in de NEN12973. 

Bij Value Management gaan we de waarde expliciet monitoren, door prestatie indicatoren SMART te formuleren, behoefte ontwikkeling te monitoren kan gericht worden bijgehouden waar wanneer waarde optimalisatie nodig is. Value Management programma bestaat dan ook uit een reeks van gekoppelde momenten in de tijd waarop steeds weer een volgende stap wordt gezet naar een einddoel. Niet alleen Value Engineering wordt dan gebruikt om de waarde te optimaliseren. Ook andere methoden zoals Human Centered Design, Lean, Extreme gebruikers, Beperkte gebruikers, Risicomanagement, System Engineering, Agile, en nog veel meer. Steeds wordt een stap gezet waarmee de waarde verder wordt geoptimaliseerd en gerealiseerd.


 Waar komt dit vandaan?

Value Engineering en Value Management zijn niet nieuw. Het is ontstaan tijdens de tweede wereld oorlog in een tijd van schaarste. Larry D. Miles, general electric, kon niet de gebruikelijke producten leveren aan zijn klanten doordat defensie partijen opkochten en grondstoffen schaars waren. Om toch invulling te geven aan de behoefte van zijn klanten vroeg Larry Miles naar de functie die nodig was en zocht daar oplossingen voor. En wat bleek, veel van die oplossingen waren beter en goedkoper dan de gebruikelijke producten. 

Value Engineering (VE) is al 70 jaar een internationaal gecertificeerde en gerenommeerde methodie die bij uitstek in staat is om transparant tot alternatieven voor invulling van behoeften te komen. Door het systamatische karakter van VE geeft dit uw proces meer inzicht in alle behoeften van betrokken stakeholders, partijen, consumenten, afnemers, én de waarde van uw project, product of proces. Het is een systematische, multidisciplinaire benadering om met behulp van functieanalyse- en creatieve technieken de waarde van een product of proces te analyseren, onderzoeken en te komen tot voorstellen waarmee die waarde kan worden ingevuld, inclusief afweging van deze voorstellen. Veelal wordt Value Engineering (VE) ingezet in de vroege fase van projecten, verbetertrajecten, of ontwikkelingen. VE is geschikt voor complexe integrale uitdagingen door een setting waar systematisch naar een gedragen oplossing wordt gewerkt in een integraal en transparant proces (zie figuur): 

VMI-GROUP-logo-PMS355.pngeps.logo-Visser-en-smit-hanab.pngCostengineering-Logo.pngBiodiesel Amsterdam.pngBRAND_Master Logo_200_Ver.02.epsbronswerk_logo_payoff_rgb_72dpi_v2.png