VE KENNIS

VE KENNIS

Functiegericht werken 

Gedurende de VE studie worden de deelnemers naar een gelijk kennisniveau getild: hebben we hetzelfde beeld bij de aanstaande ontwikkeling, spreken we dezelfde taal over onze behoeften, welke informatie is beschikbaar, wat staat vast en wat moet nog worden ingevuld? 

Het project wordt door de gecertificeerde Value Engineer transparant uiteengezet in een functieanalyse: welke functionaliteiten zijn wenselijk binnen het gebied, welke zijn een randvoorwaarde?

De functieanalyse is van groot belang voor de VE studie: deze maakt inzichtelijk welke functionaliteiten in het project gerealiseerd worden én waarom. Dit vergroot de transparantie van alle wensen. Uiteraard verschillen de gewenste functionaliteiten per belanghebbende. Juist de gezamenlijke discussie hierover geeft inzicht in elkaars belangen, behoefte en waarden. Hierdoor is systematisch alle belangen in beeld gebracht wat een goede onderbouwing geeft voor het bepalen van de benodigde financiën en de discussie of het echt wel nodig is en echt niet anders kan.  

Een veel gebruikt functie-analyse methodiek binnen Value Engineering is Functional Analysis System Thechnique (FAST). FAST is een krachtige methode om de behoefte die je wil nastreven te verkennen. FILM SAVE over FAST:

 

Het volgende filmpje van Rijkswaterstaat laat zien hoe Value Engineering wordt toegepast bij de realisatie van een brug:

De methode heeft zich wereldwijd bewezen in de de innovatieve branches (maak, automotive, procesindustie en IT), maar ook in bij architectonische en constructieve keuzes, alsmede grond-, weg- rail- en waterbouwsector. Meer informatie ……website DACE… 


Maatschappelijke investeringsbesluiten en VE

In de verenigde staten is het bij maatschappelijke investeringen groter dan NTB $ verplicht om een VE studie uit te voeren.

Gezien de resultaten van de value studies op in het verleden op soortgelijke projecten en investeringen een heel verstandig besluit. Gemiddeld genomen bleek de return on investment van een value study > NTB%.

Belastinggeld transparant en doelmatig inzetten.


Maakindustrie

 

Wikipedia: Maakindustrie is dat deel van de industrie dat materialen tot nieuwe producten verwerkt. Deze tak wordt soms ook discrete industrie of discrete productie genoemd en onderscheidt zich van de procesindustrie.


Inschrijvingen en VE

Private bedrijven moeten geregeld offertes of inschrijvingen opstellen richting hun klanten. Hierin wordt verwoord welke waarde zij aan deze klanten gaan leveren. Hoe weet je nu dat precies de waard in de offerte is benoemd waar de klant behoefte aan heeft? Met Value Engineering is het mogelijk de waarde die jouw bedrijf normaal levert aan een klant te toetsen en optimaliseren specifiek voor precies die ene klant waar die value propositie naar toe gaat. Door het team achter de offerte wordt middels de methodiek gezocht naar de meest waardevolle oplossing voor de klant en voor je eigen verdienmodel. 

 


 

BRAND_Master Logo_200_Ver.02.epsstork_logo_CMYK_7693C.pngT&T_Logo+Strapline.pngCOFELYFabricom_73mm_RGB-Bi-Plain.pngTata-steel_BM_RGB.pngYdo-organisatie-adviseurs-logo.png