VE ORGANISATIE

VE ORGANISATIE

Opleidingen 

Value Management omvat de geïntegreerde en wijdverbreide toepassing van methoden, de vaardigheden en kennis ten behoeve van het systematisch maximaliseren van waarde voor de organisatie. Onder waarde wordt verstaan: de verhouding tussen de mate van invulling van een behoefte ten opzichte van de in te zetten middelen.

Film “Een impressie van de VM basis opleiding” 

Value Managers leiden of ondersteunen de methodische en multidisciplinaire aanpak om de waarde van een investering te analyseren en te optimaliseren. Waarde is daarbij gedefinieerd als de verhouding tussen prestatie (functie) en kosten. Functionele analyse door de Value Engineer en creatief brainstormen met een multidisciplinair team over alternatieven zijn belangrijke onderdelen van de Value Methodology.

Value Managers hebben een achtergrond in techniek of cost engineering en hebben een door SAVE International erkende opleiding gevolgd.

De Special Interest Group Value Management van DACE stelt zich ten doel de introductie en de toepassing van Value Management methoden en technieken te ondersteunen en te verbreiden op alle niveaus van de industrie.

De SIG Value Management is het internationaal erkende Nederlandse orgaan voor het vakgebied Value Management. De SIG promoot het vakgebied Value Management. Klik hier voor meer informatie over de SIG VM.

Wilt u meer weten over de opleidingen die DACE aanbiedt, klik dan hier. 

 

DACE verzorgt het gehele professionele groeipad voor Value Management voor diegenen die het willen toepassen en implementeren in hun organisatie. Dit groeipad is volledig volgens de certificeringrichtlijn Value for Europe (EGB) en gebaseerd op de Europese norm EN 12973: Value Management. Klik hier voor de flyer met daarin informatie over alle VM opleidingen! Zie hieronder voor meer informatie over hoe het groeipad eruit ziet. 

Voor geïnteresseerden die meer inzicht willen krijgen in wat Value Management is en wat de mogelijkheden zijn binnen hun organisatie wordt de 3-daagse basisopleiding (VM1) aanbevolen. 

Plaatje  

Het DACE professioneel groeipad Value Management is als volgt: 

VM1

Start met de DACE basisopleiding Value Management (VM1). Er kan gekozen worden tussen de 3-daagse Awareness opleiding (voor het begrip; bewijs van deelname) of de 6-daagse Facilitator opleiding (voor het zelf toepassen; BASIS certificaat Value Management). 

COVID

Ten gevolge van COVID19 zijn klassikale trainingen minder gewenst. Voor de VM1 zijn er mogelijkheden voor de blended learning waarbij de VM1 training als VE-learning wordt gegeven met online begeleiding en een beperkt aantal klassikale bijeenkomsten. In deze training wordt ook geoefend met virtuele online workshops. Deze training is ook geschikt om in internationaal verband te geven.

VM2

De 3-daagse Value Management 2 VM2 (voorheen Advanced 1) borduurt voort op de basisopleiding en is tevens geënt op reflectie van opgedane ervaringen van de deelnemers. Voorwaarde voor deelname aan de VM2 zijn minimaal 3 zelfstandig begeleide Value studies. 

VM3

Na de VM2 kan de deelnemer de 3-daagse Value Management VM3 volgen. Deze heeft een strategische focus en behandeld onder meer het opzetten van Value Management programma’s en de implementatie van Value Management in organisaties. 

PVM

Zodra de deelnemer alle opleidingen heeft voltooid, in totaal ongeveer 10 Value studies heeft voltooid en andere bewijs van zelfontwikkeling en kennisdeling kan deze na een interview door een jury het certificaat PVM (Professional in Value Management) behaald worden. Dit is de hoogste certificeringsgraad. 

Iedere 4 jaar vindt voor het PVM certificaat hercertificering plaats. 

Klik voor een overzicht van PVMs in Nederland

 

TVM

Na het behalen van het PVM certificaat kan middels een Train The Trainer opleiding  (4 dagen) en het aantonen van opleidingservaring het certificaat TVM (Trainer in Value Management) behaald worden. Hiermee is de deelnemer bevoegd om de hiervoor genoemde opleidingen te geven. 

Klik voor een overzicht van TVMs in Nederland

 

Certificering door NCRVM

De trainingen zijn door de Nederlandse Certificeringsraad voor Value Management gecertificeerd en voldoen dus aan de Europese norm voor Value Management.


Informatie over de SIG

De SIG VM is een samenwerking van opdrachtgevers, ingenieursbureaus, aannemers en ZZP-ers die werken aan het ontwikkelen van het vakgebied Value Management. Door het delen van ervaringen, samen ontwikkelen en verbeteren van vaardigheden om het vak uit te voeren binnen de eigen projecten en organisaties. 
Om dit te doen wordt binnen de SIG Value Management gewerkt in werkgroepen. Deze werkgroepen werken allemaal vanuit eigen ambitie en passie aan hun eigen doelstellingen. Zoals de werkgroep opleidingen die de gecertificeerde opleidingen voor het vakgebied mogelijk maken of de werkgroep oefen uurtje die digitale oefen momentjes organiseert voor net opgeleide Value Engineers of intervisie momenten voor ervarende Value Engineers. 
Ook zijn er werkgroepen die werken toe naar een moment zoals een internationaal congres of een jubileumjaar. Dit betekent dat de SIG VM een komen en gaan van werkgroepen kent. Sommige werkgroepen gaan heel snel en anderen langzamer. Allemaal vanuit eigen ambitie, passie en energie. 


COFELYFabricom_73mm_RGB-Bi-Plain.pngIv-Industrie.pngTata-steel_BM_RGB.pnglogo_AWL_final.pngLogo-Van-Hattum-en-Blankevoort.pngfluor.png