In de DACE Kennisbank vindt u relevante informatie over Cost Engineering zoals whitepapers, presentaties, onderzoeken en meer...

Algemene kosten en aanbiedingskosten bij bouwbedrijven

General (all areas of expertise)
21-11-2015 | Publicatie
Auteur: Onbekend
De bouw heeft de laatste jaren turbulente tijden doorgemaakt. Bijvoorbeeld:
• Verscherpte en veranderde mededinging na de parlementaire enquête
• Een toename van het aantal geïntegreerde contractvormen
• Regelmatig veranderende wetgeving zoals in de ARW 2005, maar ook rondom Veiligheid
en Gezondheid (Bouwbesluit, de nieuwe Aanbestedingswet, ARBO-wetgeving, NUTSvoorzieningen
en Brandweer)
• Een flinke toename van de noodzakelijke administratieve inspanning door bouwbedrijven, zeker
ook in het traject van selectie en gunning
Deze ontwikkelingen zorgen voor een aanzienlijke verandering van de wijze waarop bouwbedrijven
(zowel in de B&U als in de GWW) hun opdrachtenverwerving doen. Oude werkwijzen voldoen niet meer,
acquisitie wordt op een andere manier gedaan. Door innovatief aanbesteden ontstaan nieuwe rollen
en taken voor het uitvoerende bouwbedrijf. In een toch al slechte markt (zoals de afgelopen jaren het
geval was) leidt dit soms tot zeer hoge (en soms disproportionele) eisen door opdrachtgevers. Door de
hiervoor beschreven ontwikkelingen is het kostenniveau binnen bouwbedrijven toegenomen. Hogere
kosten kunnen leiden tot minder renderende bedrijven en zullen op termijn ook tot hogere prijzen leiden.
Het is dus verstandig om bedrijven een beeld te geven van het te verwachten kostenniveau, opdat ze
daar in hun strategieformulering rekening mee kunnen houden. Het is ook verstandig om de effectiviteit
van de marktwerking te analyseren en te bezien waar maatschappelijke verspilling plaatsvindt. Dit alles
geeft aanleiding tot een aantal vragen:
• Hoe is de wijze van opdrachtenverwerving veranderd in de afgelopen 3 jaar?
• Welke consequenties heeft dit gehad voor de bedrijfsvoering?
• Op welke wijze dient in het kader van deze nieuwe inzichten toerekening van kostensoorten
plaats te vinden; is er een herdefinitie van het fenomeen AK noodzakelijk?
• Zijn er opmerkingen te maken over de effectiviteit van de marktwerking?
Trefwoorden: rapport, aanbiedingskosten, bouwbedrijven
Bijgewerkt op: 21-11-2015
Bron: RRBouw
Terug naar het overzicht
logo3262.pngDukers-en-de-cock-cmyk.pngfluor.pnglogoHarsveld_pms282+877.pngBRAND_Master Logo_200_Ver.02.epsBN_kleur.png