DACE verzorgt de opleiding van Cost Engineers en Value Engineers in Nederland en onderhoudt de contacten met EGB (European Governing Board – Value for Europe), SAVE International en ICEC, de International Cost Engineering Council.DACE verzorgt de opleiding van Cost Engineers en Value Engineers in Nederland en onderhoudt de contacten met EGB (European Governing Board – Value for Europe), SAVE International en ICEC, de International Cost Engineering Council.

Nederlandse CertificeringsRaad Value Management (NCRVM)

Nederlandse CertificeringsRaad Value Management (NCRVM)

Nederlandse CertificeringsRaad Value Management (NCRVM)

De Nederlandse CertificeringsRaad Value Management (NCRVM) is de Nederlandse certificeringsorganisatie op basis van het Europese Certificeringssysteem voor Value Management (Value for Europe) van de European Governing Board for Value Management (EGB) (www.valueforeurope.com).

Dit betekent dat NCRVM in Nederland VM-opleidingen erkent die voldoen aan de daarvoor geldende normen. Tevens verzorgt de raad de certificering tot PVM en TVM binnen Nederland.

NCRVM is onderdeel van stichting DACE, maar staat los van SIG-VM.

ncrvm 3

De volgende personen hebben zitting in de Raad:

Koen Schmitz (ProRail) (Voorzitter),
Jan-Willem Sanders (DACE),
Leo van Geffen (Intueri),
Ruud Loeve (Arcadis),
Robin de Graaf (Universiteit Twente),
Gido van der Linden (Ganto BV),
Timme Hendriksen (ProRail).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Koen Schmitz (koen.schmitz@prorail.nl)

 

De 10 leerdoelen van Value for Europe​

Learning Outcomes

  • Understand Value Management philosophy
  • Understand human and team dynamics
  • Understand stakeholder expectation, define and measure value
  • Manage stakeholder expectation and movement in value
  • Understand and apply VM methods
  • Enhance value through managing uncertainty
  • Design, apply and promote VM at product, process and project level
  • Design, apply and promote VM at policy, strategy and program level
  • Apply VM in diverse and complex situations
  • Learn, develop and embed VM

NCRVM

Partners

Close