DACE verzorgt de opleiding van Cost Engineers en Value Engineers in Nederland en onderhoudt de contacten met EGB (European Governing Board – Value for Europe), SAVE International en ICEC, de International Cost Engineering Council.

Certificering

CERTIFICERING

De registratie van gecertificeerde beroepsbeoefenaars is van groot belang voor de kwaliteitsborging in het kostenmanagement. DACE kent twee registers, Certified Cost Engineer (CCE) en DACE Basiscertificaat VM en Professional in Value Management (PVM).

Partners

Close