Een SIG is een werkgroep waarin professionals uit het bedrijfsleven bij elkaar komen om kennis rondom een onderwerp uit het Value Management en Cost Engineering vakgebied te delen en te ontwikkelen.

Contract Management

CONTRACT MANAGEMENT

De missie van de SIG Contract Management (CM) is het stimuleren van de professionele ontwikkeling van de leden van de SIG in contract management technieken, tools en methodologieën. 

Vanaf de start worden de bijeenkomsten bezocht door een twintigtal leden in een gemixte samenstelling van asset owners, aannemers en adviseurs. Het bestuur wordt gevormd door Jouke van der Schors (Vijverberg) als voorzitter en Robert de Vries (Stork) als vicevoorzitter. 

Doelstellingen

  • Het delen, uitwerken en ontwikkelen van technieken, tools en methodologieën voor contractbeheer om de faalkosten in projecten te verminderen;
  • Het verbeteren van de samenwerking tussen partners in de waardeketen - ingenieurs, asset owners en aannemers - door het verbeteren van het begrip van elkaars contractuele posities; 
  • Het delen van leerervaringen, best practices en nieuwe ontwikkelingen aan het DACE- netwerk en andere sectoren van de industrie.

Op basis van een long list is onder de leden inventarisatie gedaan van de meest actuele onderwerpen. Via thema bijeenkomst wordt kennis gedeeld tussen asset owners, aannemers en adviseurs, over een geselecteerd onderwerp.

Top 5 Contract Management thema’s:

  1. Contract Risico Analyse
  2. Contracting Strategie
  3. Risico verdeling / garanties
  4. Vertragingsschade claims
  5. Dashboard reporting

Vertragingsschade claims

Tijdens de bijeenkomst van september 2020 hebben wij met een uniek gezelschap van contract managers, opdrachtgevers en aannemers een open discussie gehouden over het objectiveren van de afhandeling van bouwvertragingsschade. 

Met de SIG hadden wij de eer om een pre-marktconsultatie te houden over de nieuwe Leidraad Vertraging & Verstoring - voorkomen, oplossen, beslechten - van vertragingsschade op bouwprojecten.  Dit resulteerde in een waardevolle discussie tussen partners in de waardeketen. 

SIG CM

Programma 

De SIG Contract Management streeft ernaar om minimaal 3 keer bij elkaar te komen om een kernthema uit te diepen. Uit de afgelopen  bijeenkomsten blijkt dat het onderwerp sterk leeft binnen de keten. Wij verwelkomen graag meer contract managers!

Partners

Close