Welkom bij de SIG High Complexity Buildings

High Complexity Buildings

HIGH COMPLEXITY BUILDINGS

NVBK-DACE SIG High Complexity Buildings (HCB)

Doelstelling SIG HCB

De doelstelling van SIG HCB, zoals vastgelegd in de charter, is het delen en uitwisselen van kennis en ervaring met de realisatie van complexe gebouwen waarbij cost engineering geldt als de verbindende factor. In de huidige veeleisende maatschappij en (vastgoed-) economie hebben wij steeds meer met complexe gebouwen te maken. Niet zelden omdat aan veel eisen voldaanmoet worden (o.a. m.b.t. duurzaamheid, multifunctionaliteit en flexibiliteit) en ruimte schaars, en dus duur, is. Vaak doordat er meerdere functies in een gebouw en/of schil worden geplaatst, elk met eisen die per definitie niet met elkaar samengaan. Van de cost engineer wordt al snel verlangd om, rekening houdend met alle facetten en eventuele technische oplossingen, een nauwkeurige inschatting te geven van de investeringskosten.

hcg pagina

Extra uitdaging hierbij betreft vaak de korte bouwtijd in een complexe omgeving (station, ziekenhuis, fabriek), die bovendien in bedrijf moet blijven (“bouwen met de winkel open”). Ook de grote hoeveelheid stakeholders, die er als opdrachtgever, gebruiker, beheerder en vergunningverlener bij betrokken zijn, kunnen het project extra complex maken in termen van scope en projectbeheersing.

Type gebouwen

De volgende gebouwen karakteriseren wij als zijnde complex in hun functionaliteit en/of als bouwerk:

 • Ondersteunende gebouwen bij industriële complexen (control rooms etc.)
 • Clean rooms
 • Laboratoria, Research & Development centra
 • Food production
 • Pharma
 • Data centers
 • Bunkers (cyclotrons)
 • Onderzoekcentra
 • Transportcentra (hoofdstation/luchthaven etc.)

hcg pagina 4 png

Deelnemers van  SIG HCB

SIG HCB bestaat uit een doorsnede van het professionele werkveld die nadrukkelijk met het ontwerp en de realisatie van complexe gebouwen te maken heeft. Vertegenwoordigers van alle belangengroepen zijn al toegetreden al is de (gedelegeerde) opdrachtgeverkant (asset owners) nog enigszins onderbelicht. De deelnemers van SIG HCB zijn allen lid van NVBK en/of deelnemer van DACE.

hcg pagina 2 png

SIG HCB deelnemers:                         

Frank Michielen (voorzitter) - NVBK                
Harmen Bunk - ARCADIS Nederland b.v.          
Steffen Chang - Twynstra Gudde
Guide van Haalen - BAM Utiliteitsbouw
Rob van de Heiden - BOAG Advies en Management
Marc Hengstmangers (vice-voorzitter) - IGG Bouweconomie
Marieke Kappert-Lankhorst - Kontek
Bernd Karstenberg - BBN adviseurs
Mart van de Leur - ABT b.v.
Wienie van Lierop - BAM Utiliteitsbouw Grote Projecten
Roel Maas - Tebodin
Richard ’s-Gravemade                        
Jacqueline Schlagwein - Schiphol Group
Sander Stolk - Tebodin
Arie van der Ven - Aronshon Raadgevende Ingenieurs
Niels Vlieg - Schiphol Group
Anton de Vries - Dukers & De Cock
Erik Weldring - Grontmij Nederland b.v.
Simon Woude - Arcadis Nederland b.v.

 

Werkgroepen

Tijdens de oprichtingsbijeenkomst op 13 januari jl. zijn er tevens een drietal werkgroepen opgericht aan de hand van de vastgestelde shortlist die deze SIG HCB verder onder de loep gaat nemen in de komende tijd.

De shortlist bestaat uit de volgende zes onderwerpen:

 • business case (kosten en opbrengsten)
  - LCC+ (Life Cycle Costs) (inclusief Total Costs of Ownership).
  - Contractvormen / co-creatie
  - Kostenkengetallen (inclusief begroten) + cost drivers
  - Kostenbeheersing (inclusief rol kostenadviseur)
  - PvE / Scope

hcg pagina 3 png

De werkgroepen die komende tijd elk een de slag gaan met de onderwerpen zien er als volgt uit:

Levensduur database: Marc Hengstmangers (kartrekker), Bernd Karstenberg, Erik Weldring, Steffen Chang, Marieke Kappert en Mart van de Leur

Parametrisch met Cost Drivers: Erwin Heinen (kartrekker), Simon Woude, Ron van den Berg, Rob van der Heiden en Jaccqueline Schlagwein.

Samenwerking en co-creatie: Winnie van Lierop (kartrekker) Niels Vlieg en Harmen Bunk.

SIG HCB zal ten minste 4x per jaar bijeenkomen bij één van de deelnemers op locatie. Verder zal eveneens gekeken worden naar kruisbestuiving met anders SIG’s zoals o.a. Parametrische Analyse.

Ontstaan SIG HCB

De Special Interest Group High Complexity Buildings is na een brainstormsessie in juni 2014 en een gezamenlijke DACE – NVBK contactbijeenkomst in september 2014, op 13 januari 2015 vliegend van start gegaan. Deze SIG is dankzij een intensieve samenwerking tussen NVBK en DACE tot stand gekomen. Dit is alweer de 7e SIG van DACE. De primaire ondersteuning van SIG HCB wordt verzorgd door het secretariaat van de NVBK. Vanzelfsprekend kunt u ook altijd terecht bij Bureau DACE voor al uw vragen over SIG HCB.

 

DACE en NVBK 

Om het verslag van een gezamenlijke contactbijeenkomst van de cost engineers van DACE en de kostendeskundigen van de NVBK in september 2014 te lezen: klik hier.

Contact

De contactgegevens van DACE of van de NVBK.
Contactgegevens voorzitter SIG HCB:
Frank Michielen
E-mail: Frank.Michielen@atosborne.nl

Contactgegevens vice-voorzitter SIG HCB:
Marc Hengstmangers
E-mail: m.hengstmangers@igg.nl

Partners

Close