DACE is een onafhankelijke stichting met als missie de constante ontwikkeling van de vakgebieden Cost Engineering en Value Management door de gehele keten heen binnen de procesindustrie, grond-, weg- en waterbouw (GWW) en machinebouw & maakindustrie in Nederland

Deelnemers

Deelnemers

Deelnemers

DACE deelnemers komen uit verschillende sectoren (procesindustrie, grond weg & water en machinebouw & maakindustrie) en verschillende posities in de keten (asset owners,  ingenieurs- en adviesbureaus, toeleveranciers (apparatenbouwende industrieën) en Installateurs en aannemers en tenslotte kennisinstellingen. DACE richt zich voornamelijk op bedrijven en organisaties.

Deelnemers aan DACE nemen statutair ook deel aan de stichting NAP.

Meer informatie over deelnemerschap klik hier.

Partners

Close