Een SIG is een werkgroep waarin professionals uit het bedrijfsleven bij elkaar komen om kennis rondom een onderwerp uit het Value Management en Cost Engineering vakgebied te delen en te ontwikkelen.

Probabilistic Risk Analysis

PROBABILISTIC RISK ANALYSIS

Special Interest Group Probabilistische Risico Analyse (SIG PRA)
De SIG PRA bestaat uit 12 enthousiaste leden vanuit ingenieurs- en adviesbureaus, publieke opdrachtgevers, de aannemerij en de industrie. In de SIG PRA wordt kennis met betrekking tot onzekerheden in kostenramingen en planningen uitgewisseld, onderzocht en ontwikkeld. De focus ligt op het toepassen van wiskundige technieken in de dagelijkse praktijk van het kostenramen. Naast kwantitatieve technieken is er ook ruimte voor de kwalitatieve kant.

De doelstelling van de SIG PRA
De SIG PRA heeft tot doel:

 • Het verzamelen, uitwisselen en verder ontwikkelen van probabilistische berekeningstechnieken, ondersteunende tools en methodieken;
 • modellen en berekeningen kritisch te beschouwen en wetenschappelijk te toetsen;
 • het verbeteren van de interpretatie en het gebruik van de uitkomsten van probabilistische analyses door én voor gebruikers, besluitvormers en andere niet-inhoudelijk betrokkenen;
 • in diverse branches één taal spreken over (ramings)onzekerheden.

Onderwerpen

 • Eisen aan voorspellende (ramings)modellen cq de kwaliteit ervan meetbaar maken
 • Kwantificering (rest)risico’s
 • Definities (statistiek & stochastiek)
 • Beslissen op basis van probabilistische risicoanalyse
 • Objectieve en subjectieve algoritmes
 • Expertmeningen in relatie tot het kwantificeren van risico’s en onzekerheden
 • Inrichten risicoanalyse
 • Parametrische ontwerpmodellen i.r.t. kostenmodellen
 • Methoden voor het kwantificeren van correlaties via expertmeningen
 • @Risk modellering, de werking van @Risk modellering

Organisatie
De SIG PRA wordt nu geleid door 2 (roulerende) voorzitters die samen met de deelnemers het programma coördineren: Arno Willems (Iv-Infra) en André Bijl-Weisz (provincie Noord-Holland)). Secretariële ondersteuning wordt geleverd door Bureau DACE.

De SIG zal twee keer per jaar rapporteren aan het DACE bestuur. De voorzitters van de SIG houden contact met de voorzitter van het DACE bestuur.

Frequentie
Normaliter is elk kwartaal een bijeenkomst van een dagdeel op een (vrijdag)ochtend. Om de 2 à 3 jaar organiseert de SIG PRA de contactbijeenkomst.

Contact
Wil je meer informatie over de SIG PRA dan kan je één van de voorzitters benaderen.

 • André Bijl-Weisz              T 06 316 90 522               E  bijlan@noord-holland.nl
 • Arno Willems                   T 06 533 55 642               E  a.willems@iv-infra.nl


Deelnemers

 André Bijl-Weisz  Provincie Noord-Holland
 Angele Harms-Bennik     BAM
 Arno Willems   IV-Infra
 Bas Bloemers  Tennet
 Edger Bosker  Tata Steel
 Erfan Hosseini   BAM
 Phillip Hol-Craanen  Fluor
 Ralph Donners   Van Oord
 Remco van der Hoeven  Van Hattum en Blankevoort
 Theo Janssen  Rijksvastgoed
 Wim van den Brink   Rijkswaterstaat

deelnemerscompilatie sig pra 2020 var A

Afbeelding1

Dobbelsteensculptuur van Tony Cragg

Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean te Luxemburg

Partners

Close