Een SIG is een werkgroep waarin professionals uit het bedrijfsleven bij elkaar komen om kennis rondom een onderwerp uit het Value Management en Cost Engineering vakgebied te delen en te ontwikkelen.

Cost Engineering Machinebouw en Maakindustrie

COST ENGINEERING MACHINEBOUW EN MAAKINDUSTRIE

Kostenbeheersing in de Machinebouw en Maakindustrie

Over SIG-CEMM
De missie van de nieuwe SIG is het stimuleren van Cost Engineering technieken, tools en methoden in de high-tech machinebouw en maakindustrie. In de context van de SIG delen we kennis en best practices, diepen we onderwerpen verder uit, en communiceren we resultaten binnen DACE en richting de branche. Veel aandacht gaat ook naar de praktijk: door deelnemende bedrijven te bezoeken en te leren van de gebruikte werkwijzen, leren we veel over het toepassen van methodieken onder verschillende bedrijfsomstandigheden. Een niet onbelangrijke doelstelling is vergroten van de bekendheid van cost en value engineering in de maakindustrie, om daarmee het Nederlandse maak-ecosysteem sterker en toekomstbestendiger te maken.

Historie SIG-CEMM
De branche Machinebouw en de branche Maakindustrie vonden tot enige jaren terug maar in beperkte mate aansluiting bij DACE, dat haar roots kende in de procesindustrie. Maar ook de Machinebouw en Maakindustrie bleken van harte welkom, toen initiatiefnemer Gerrit van Dijk (VMI) begin 2013 aanklopte bij voormalig DACE directeur Julius Freutel.

Op 28 november 2013 werd daarop de Special Interest Group “Cost Engineering Machinebouw & Maakindustrie”, kortweg de SIG CEMM, opgericht binnen DACE. DACE voorzitter Robert de Vries memoreerde in de officiële oprichtingsvergadering van SIG CEMM dat dit inmiddels de derde sectorbrede SIG binnen DACE is, waarin een hele waardeketen zich verenigt rond het vak Cost Engineering. Met de bedoeling buiten zijn eigen bedrijfswereld te kijken, kennis en ervaringen met elkaar te delen en geïnspireerd te raken door ontwikkelingen in andere bedrijfstakken en vakgebieden. Intussen heeft de SIG-CEMM  duidelijke plek binnen DACE, zijn al vele bijeenkomsten georganiseerd, en zijn vele bedrijven bezocht. 

Onderwerpen binnen de SIG-CEMM
SIG CEMM houdt zich bezig met de volgende onderwerpen:

1. Design als cost-driver
     - Design-to-Cost
     - Hoe kosten bepalen op verschillende niveaus: functie, ontwerp spec en bouwsteen;
     - Change control: Grip op ontwerptraject
     - Cost control van varianten/configuratiebeheer

2. Supply chain management
     - Meedenken met leverancier voor kostenreductie
     - Controle versus vertrouwen richting toeleveranciers
     - Gebruik optimale kostprijs/Learning curve om tot deze prijs te komen
     - Granulariteit: supplier complete modules laten aanleveren

3. De interne en externe organisatie van de cost engineer en het cost engineering proces
     - Plaats van Cost Engineer in de organisatie
     - Betrokkenheid bij sales, ontwerp, inkooptraject, realisatie

4. Tools en aanpakken voor Cost Engineering
     - Software tools voor Cost Engineering
     - Inzicht in cost drivers intern en bij leveranciers (gewenst detailniveau)
     - Processen en templates
     - Best practices

Persoonlijke groei als Cost en Value Engineer
Veel van de SIG-CEMM leden zoeken ook de persoonlijke groei als cost of value engineer. 

Belangrijke leidende vragen, die de revue passeren zijn: 
     - Hoe groei als ‘cost engineer’ en ‘value engineer’? Welke verbandenzijn er tussen deze functies?
     - Een CE kan op velerlei vlakken werkzaam zijn: waar liggen je competenties en waar ligt je drive?
     - Bestaan er typische carrièrepaden voor cost en value engineers in de maakindustrie, en hoe kunnen
       die gefaciliteerd worden?
    - Soft skills zijn enorm belangrijk: waarde is een multidisciplinair begrip en kent daarom verschillende invalshoeken;   
       welke rol kan de de cost engineer spelen om de zienswijzen te verbinden?

De SIG hanteert hiervoor verschillende modellen. Een voorbeeld is de “Cost Engineering Maturity Growth Matrix”. De Maturity Growth Matrix kent twee assen: de verticale as beschrijft de complexiteit van het werkdomein van de cost-engineer, variërend van enkelvoudige bewerkingen en producten tot aan complexe, klant-specifieke projecten; de horizontale as refereert aan de vakvolwassenheid.

afbeelding1

De gesprekken hierover, gericht op de verdere ontwikkeling van het vak van cost en value engineer, blijven ook de komende bijeenkomsten een belangrijk onderwerp op de agenda van de SIG CEMM. 

Ook meedoen?
Voordeel van het lidmaatschap van de SIG CEMM is de kennisopbouw op het specifieke vakgebied van cost engineering in de machinebouw en maakindustrie. De onderwerpen die aan de orde komen zijn interessant en iedereen wordt geprikkeld om kritisch na te denken over de eigen werkwijze. Daarnaast biedt het een uitstekend netwerk om specifieke vragen verder uit te diepen met collega’s van andere bedrijven. 

SIG Bijeenkomsten
De SIG vergadert ongeveer 3x per jaar op locatie van de deelnemende bedrijven. Daardoor wordt een goed beeld gevormd van de bedrijven en de wijze waarop cost engineering wordt toegepast. 

afbeelding2

Neem contact op met DACE als u meer wilt weten over DACE en de SIG-CEMM.

De onderstaande bedrijven nemen deel aan de SIG CEMM:

 • ADSE Consulting and Engineering
 • ASML
 • AWL Techniek
 • BDR Thermea
 • Cost Engineer
 • DAF Trucks
 • Fokker Aerostructure
 • I4Value
 • Koninklijke Auping
 • Lutrateam
 • Marel Townsend Further Processing
 • Philips
 • Siemens
 • Value FM
 • VMI Holland BV
 • Weir Minerals Netherlands


Contact
Voor algemene contactgegevens klik hier.

Patrick Strating, voorzitter SIG CEMM

Partners

Close