Een SIG is een werkgroep waarin professionals uit het bedrijfsleven bij elkaar komen om kennis rondom een onderwerp uit het Value Management en Cost Engineering vakgebied te delen en te ontwikkelen.

Value Management

VALUE MANAGEMENT

De Special Interest Group Value Management van DACE stelt zich ten doel de introductie en de toepassing van Value Management methoden en technieken te ondersteunen en te verbreiden op alle niveaus van de industrie. Het betreft technieken zoals:

- Methodisch Ontwerpen
- Quality Function Deployment (QFD)
- Value Engineering / Value Analysis (VA/VE)
- Failure Modes & Effects Analysis (FMEA)
- Design for Manufacture & Assembly (DfMA)

De SIG Value Management is het internationaal erkende Nederlandse orgaan voor het vakgebied Value Management. De SIG promoot het vakgebied Value Management door: 

-    Het publiceren van artikelen
-    Het organiseren van promotieactiviteiten, zoals informele bijeenkomsten en seminars
-    Het ontwikkelen en organiseren van introductiecursussen

Uitreiking v2

De SIG faciliteert een professioneel groeipad voor het vakgebied door:
-    Het ontwikkelen en organiseren van opleidingen/workshops
-    Het certificeren van professionals
-    Het ontwikkelen van nieuwe kennis 

De SIG houdt aansluiting bij ontwikkelingen in het buitenland door:
-    Zitting te nemen in de European Governing Board 
-    Vertegenwoordiging NEN commissie Value Management en daarmee zitting in de TC279 t.b.v. de revisie van de Europese norm EN12973: Value Management
-    Het bieden van een groot en gevarieerd kennis- en netwerkplatform voor vakmensen 

LinkedIn groep “Value Engineering The Netherlands”

Wie net de opleiding VM/VE heeft gevolgd ervaart mogelijk een drempel om op gang te komen met het succesvol toepassen van VM/VE in projecten en implementeren in de organisatie/bedrijf. De kernleden van Special Interest Group van Value Management van DACE willen jullie  helpen deze drempel te slechten. Immers, niets is zo'n goede ambassadeur voor VM/VE als een geslaagde studie. Zie hier de contactgegevens van de kernleden zodat jullie contact op kunnen nemen met een van hen. Schroom niet hen te bestoken met vragen en opmerkingen!


Media en nuttige links: 

Links: 

Contact

Voor algemene contactgegevens klik hier.

Partners

Close