Een SIG is een werkgroep waarin professionals uit het bedrijfsleven bij elkaar komen om kennis rondom een onderwerp uit het Value Management en Cost Engineering vakgebied te delen en te ontwikkelen.

Parametrische Analyse

PARAMETRISCHE ANALYSE

Iedereen die betrokken is bij het maken van kostenramingen, kent het dilemma: stellen we een detailbegroting op of kiezen we voor toepassen van analogie. Een keuze welke mede bepaald wordt door de beschikbare tijd, gegevens en de gewenste nauwkeurigheid. Parametrische Analyse biedt een alternatieve oplossing voor boven gesteld dilemma!

Bij het ramen van complexe vragen kun je goed gebruik maken van kostengegevens van eerdere projecten. Een parametrisch analyse levert een snelle raming in een fase van het project waarin gedetailleerde gegevens nog niet beschikbaar zijn. In een parametrisch kostenmodel wordt de statistische relatie tussen kosten uit het verleden (historische data) en één of meer fysische grootheden bepaald. Zo ontstaat op wiskundige basis een best- fit op je project.

Jaarlijks worden er een viertal bijeenkomsten georganiseerd op locatie bij één van de deelnemers. In deze bijeenkomst wordt één case behandeld. De ter beschikking gestelde historische data van projecten wordt in kleine groepjes geanalyseerd en genormaliseerd met als doel een betrouwbare kosten relatie te vinden. De resultaten van deze analyse worden gepresenteerd aan de eigenaar van de case en/of gepubliceerd in een artikel.

sig pa

Over SIG PA
De Special Interest Group Parametrische Analyse van DACE stelt zich ten doel de introductie en de technieken welke ten grondslag liggen te ondersteunen. Door het creëren van een netwerk van gebruikers, specialisten en geïnteresseerden kan kennis worden overgedragen, ervaringen worden uitgewisseld en instrumenten en methodieken worden uitgediept. Daarnaast wil de SIG PA advies ontwikkelen over hoe parametrische analyse in alle sectoren van de industrie geïmplementeerd kan worden.

De SIG geeft toegang tot ‘live’ success stories, zoals bijvoorbeeld:

  • EADS
  • Liebherr
  • Rheinmetall

Success stories Galorath: 

  • Social Security
  • Lockheed Martin
  • General Dynamics
  • Northrop

Links naar partners en publicaties:

  • International Society of Parametric Analysts
  • "Cost Estimating Guide" van het Government Accountability Office (aanrader!)
  • NASA Cost Estimating Handbook

Contact
Voor algemene contactgegevens klik hier
Deelname aan deze SIG PA is mogelijk voor alle leden van DACE en ISPA, of zij die dat willen worden. Aanmelding voor de SIG PA kan via e-mail of via de website www.dace.nl. Voorzitter van de SIG PA is René Berghuijs.

Partners

Close