Een SIG is een werkgroep waarin professionals uit het bedrijfsleven bij elkaar komen om kennis rondom een onderwerp uit het Value Management en Cost Engineering vakgebied te delen en te ontwikkelen.

DACE Young Professionals

DACE YOUNG PROFESSIONALS

DACE young professionals 40 v2

DACE Young Professionals (DYP) is de nieuwste Special Interest Group van DACE. Het doel van DYP is om jonge ingenieurs  te inspireren en zichzelf te laten ontplooien door middel van actieve werksessies, trainingen en veldbezoeken. DYP bestaat uit deelnemers vanuit de grond-, weg- en waterbouw, machinebouw - en maakindustrie en de procesindustrie.

Activiteiten

DYP heeft als visie dat de ontwikkeling van ingenieurs afhangt van zowel inhoudelijke vaardigheden als soft skills. Alle leden zijn actief betrokken bij de organisatie van de bijeenkomsten. Er wordt gebruik gemaakt van professionele trainers en cursusleiders om de effectiviteit van de bijeenkomst te vergroten. Jaarliijks streven we ernaar om 5 (formele en/of informele) bijeenkomsten te plannen om kennis en tips te delen. Naast de bijeenkomsten zorgt DYP voor laagdrempelig contact tussen de leden, bijvoorbeeld voor het delen van ideeën of juist het delen van problemen uit de praktijk.

DACE young professionals 35

Deelname

Deelname aan DYP is mogelijk voor high-potentials tot 35 jaar die werkzaam zijn in een van bovengenoemde industrieën, bijvoorbeeld als cost engineer, value engineer, risicomanager of planner. DYP biedt een ketenbreed en vakgebied-overstijgend netwerk. Deelnemers versnellen hun leercurve op persoonlijk en inhoudelijk vlak en kunnen zelf aan de slag tijdens de SIG bijeenkomsten.


Het bestuur bestaat uit Cyril Boers (Sitech), Jan Settels (Vanderlande), Job Danhof (Cost Engineering Consultancy) en Vincent de Niet (Primaplan).

Meer weten?
Nieuwsgierig geworden? Neem contact op via info@dace.nl!

Partners

Close