Een SIG is een werkgroep waarin professionals uit het bedrijfsleven bij elkaar komen om kennis rondom een onderwerp uit het Value Management en Cost Engineering vakgebied te delen en te ontwikkelen.

Cost Engineering Process Industry

COST ENGINEERING PROCESS INDUSTRY

De visie van de SIG CEPI: de Special Interest Group Cost Engineering Process Industry, is hét Nederlandse netwerk van Cost Engineering uit de (proces-) industrie en wordt als zodanig erkend als gezaghebbend kenniscentrum voor Cost Engineering binnen de procesindustrie. De procesindustrie omvat de volgende industrieën: (Petro)chemie, olie & gas, energie, staal, food en farmaceutisch.

CEPI

CEPI De doelstelling van CEPI is de procesindustrie te voorzien van de kostprijsberekeningen en overige projectbeheersing methodieken, die in staat stellen om noodzakelijke beslissingen te kunnen nemen. CEPI heeft daartoe een leidende rol in het onderhouden, vernieuwen, uitbreiden en ondersteunen van het vakgebied. Dit betekent dat ze ook actief zoekt naar nieuwe Cost Engineering methodes in bekende en onbekende gebieden en deze waar nodig ook ontwikkelt. Dit bereiken we door kennis en ervaring uit het beschikbare netwerk als hulp voor elkaar toe te passen. Daartoe ontwikkelen en houden we een netwerk in stand van cost-engineering ervaringsdeskundigen uit alle schakels van de (proces) industrie waardeketen en de daarbij aansluitende kenniscentra en overheden.

Activiteiten

Door middel van contactbijeenkomsten (4x per jaar) is er een open overlegcultuur, waarbij kennisdeling hoog op de agenda staat. Nieuwe initiatieven vanuit de groepsleden worden onderverdeeld, waarbij er naast de contactbijeenkomsten ook nog veelvuldig wordt samengewerkt aan de toegevoegde waarde van deze SIG als hoog gekwalificeerd kennisplatform.

Voorbeelden van deze initiatieven zijn het DACE Prijzenboekje (DACE Price Booklet) en de DACE Normtijden (DACE Labour Norms). Identificeren en vervolgens onderzoeken van nieuwe trends en mogelijkheden binnen het vakgebied wordt gefaciliteerd en gepromoot door middel van het bijdragen aan seminars en (internationale) publicaties in vaktijdschriften om het vakgebied van cost engineering verder uit te dragen. Visies van leden op ontwikkelingen in het vakgebied, als ook visies op vakinhoudelijke thema’s, zijn beschikbaar via de documenten in de Kennisbank.

Kennis word uitgedragen door CEPI trainers die professionele opleidingen geven zoals de Opleiding tot Certified Cost Engineer (CCE), die door DACE in samenwerking met partners uit het bedrijfsleven en diverse opleidingsinstituten, waaronder TU Delft, wordt gegeven. Ook geven CEPI leden bijdragen aan de cursus Essenties van Cost Engineering (ECE) en Essenties van Project Cost Control (EPCC).

oak-grove-power-station-1-l

Deelname

Deelname aan de SIG CEPI staat vrij voor alle (bedrijfs- en individuele) deelnemers van DACE. Niet DACE deelnemers kunnen op uitnodiging toetreden, maar worden wel verwacht deelnemer te worden van DACE (via hun bedrijf of individueel). Iedere SIG-deelnemer draagt bij door actieve betrokkenheid aan de eerdergenoemde activiteiten. De kennisdeling staat centraal voor alle leden, waarbij alle leden hier ook aan bijdragen. 

Artikel: De rol van Cost Engineer door de keten heen.

U kunt SIG CEPI via Bureau DACE per email benaderen.

Partners

Close