Een SIG is een werkgroep waarin professionals uit het bedrijfsleven bij elkaar komen om kennis rondom een onderwerp uit het Value Management en Cost Engineering vakgebied te delen en te ontwikkelen.

Cost Engineering Process Industry

COST ENGINEERING PROCESS INDUSTRY

De Special Interest Group ‘Cost Engineering Process Industry’, oftewel de SIG CEPI, is hét Nederlandse netwerk van Cost Engineering uit de (proces-) industrie en wordt als zodanig erkend als gezaghebbend kenniscentrum voor Cost Engineering binnen de procesindustrie. De procesindustrie omvat de volgende industrieën: de (petro)chemie, olie & gas-, energie-, staal-, (dier)voeding- en farmaceutische industrie.

Binnen de SIG CEPI treffen vakgenoten uit de gehele waardeketen elkaar. De SIG kent deelnemers vanuit ingenieursbureaus, contractors / installateurs / aannemers, onderhoudsbedrijven, asset owners, adviesbureaus en kennisinstituten.

CEPI

De SIG stelt zich ten doel deze gehele waardeketen binnen de procesindustrie te voorzien van leidraden op het gebied van kostprijsberekeningen en overige projectbeheersingsmethodieken. Deze stellen de partners in de (proces)industrie keten in staat om gezamenlijk sneller en beter de noodzakelijke beslissingen te kunnen nemen. De SIG heeft een leidende rol in het onderhouden, vernieuwen, uitbreiden en ondersteunen van het vakgebied.

Dit betekent dat ze ook actief zoekt naar nieuwe Cost Engineering methodes in bekende en onbekende gebieden en deze waar nodig ook ontwikkelt. Dit bereiken we door kennis en ervaring uit het beschikbare netwerk als hulp voor elkaar toe te passen. Daartoe ontwikkelen en houden we een netwerk in stand van cost-engineering ervaringsdeskundigen uit alle schakels van de (proces) industrie waardeketen en de daarbij aansluitende kenniscentra en overheden.

Activiteiten

Door middel van contactbijeenkomsten (4x per jaar) is er een open overlegcultuur, waarbij kennisdeling hoog op de agenda staat en ruimte voor netwerkactiviteiten.  Nieuwe initiatieven vanuit de groepsleden worden onderverdeeld, waarbij er naast de contactbijeenkomsten ook nog veelvuldig wordt samengewerkt aan de toegevoegde waarde van deze SIG als hoog gekwalificeerd kennisplatform.

Voorbeelden van deze initiatieven zijn het DACE Prijzenboekje (DACE Price Booklet) en de DACE Normtijden (DACE Labour Norms). Het identificeren en vervolgens onderzoeken van nieuwe trends en mogelijkheden binnen het vakgebied wordt gefaciliteerd en gepromoot door middel van het bijdragen aan seminars en (internationale) publicaties in vaktijdschriften om het vakgebied van cost engineering verder uit te dragen. Visies van leden op ontwikkelingen in het vakgebied, als ook visies op vakinhoudelijke thema’s, zijn beschikbaar via de documenten in de DACE Kennisbank.

Kennis word uitgedragen door CEPI trainers die professionele opleidingen geven zoals de opleiding tot Certified Cost Engineer (CCE), die door DACE in samenwerking met partners uit het bedrijfsleven en diverse opleidingsinstituten, waaronder TU Delft, wordt gegeven. Ook geven leden van SIG CEPI bijdragen aan de cursus Essenties van Cost Engineering (ECE) en Essenties van Project Cost Control (EPCC).

oak-grove-power-station-1-l

Deelname

Deelname aan de SIG CEPI staat open voor alle (bedrijfs- en individuele) deelnemers van DACE. Niet-DACE-deelnemers kunnen op uitnodiging toetreden, maar worden wel verwacht deelnemer te worden van DACE (via hun bedrijf of individueel). Iedere SIG-deelnemer draagt bij door actieve betrokkenheid aan de eerdergenoemde activiteiten. De kennisdeling staat centraal voor alle leden, waarbij alle leden hier ook aan bijdragen. 

Artikel: ‘Cost engineering en duurzaamheid’ – View on Value, oktober 2021.

Preview: ‘Investment predictability of conventional and innovative projects’ – ICEC World congress, 2022.

De gehele paper is kosteloos op te vragen bij SIG CEPI, via Bureau DACE.

Wilt u meer weten over SIG CEPI, de activiteiten, over het lidmaatschap? U kunt SIG CEPI  via Bureau DACE bereiken.

Partners

Close