Een SIG is een werkgroep waarin professionals uit het bedrijfsleven bij elkaar komen om kennis rondom een onderwerp uit het Value Management en Cost Engineering vakgebied te delen en te ontwikkelen.

Grond Weg en Waterbouw

GROND-, WEG- EN WATERBOUW

De Special Interest Group (SIG) Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) is opgericht om als platform te dienen voor alle kostendeskundigen die in de branche actief zijn.

SIG GWW zoekt nieuwe leden!


De stuurgroep

De stuurgroep draagt actief bij aan het in contact brengen van kostendeskundigen / cost engineers ter versterking van het (vak) netwerk en zorgt voor kennisoverdracht binnen de sector en tussen de sectoren die bij DACE zijn aangesloten. Zo zorgt zij voor sprekers op de contactbijeenkomsten waarbij in het voorprogramma de civiele bouw / GWW telkens anders belicht wordt en waarbij voor alle cost engineers interessante onderwerpen worden aangesneden.

Wie zitten er in de stuurgroep?

 • Jacqueline Schlagwein, voorzitter (Schiphol Group)
 • Marcel Volleberg, vice voorzitter (Arcadis) 
 • Arie Barendregt (BAM)
 • Babette Schep (Cost Engineering
 • Diede Jansen (Hochtief)
 • Erik Schulte Fischedick (Witteveen+Bos)
 • Frits ten Cate (Arcadis, participant namens NVBK)
 • Gerard Filé  (Royal HaskoningDHV) 
 • Gerrit Nijenhuis (Output-Infra-Advies)
 • Harold van der Werve (ProRail)
 • Ismail Gozuberk (Rijnland)
 • Martijn Dijkers (Movares)
 • Martina Dopper (Ballast Nedam)
 • Patrick Buzing (Tauw)
 • Rob Houweling (Nimas)
 • Roy Voorend (CROW)
 • Sander Steenbergen (Antea)
 • Ton de Vries (Rijkswaterstaat)

De werkgroepen

Daarnaast zijn er werkgroepen actief die op project basis een of meerdere onderwerpen nader uitwerken. De agenda omvat:

 • De kaders scheppen om een database te bouwen voor een Reference Class Forecasting van civiele objecten met de bedoeling om dit bestand verder ook daadwerkelijk te gaan vullen en gebruiken.
 • Opinievorming en aanreiken van de input van de kostendeskundige bij de ontwikkeling van BIM (Bouw informatie modelering). Dit heeft geleid tot een artikel in het eerste nummer van ons vakblad Cost & Value.
 • Daarnaast levert de SIG-GWW mede door inbreng vanuit de deelnemende bedrijven input in alle andere SIG’s (Value Management, Parametrische Analyse (parametrisch ramen), Probabilistic Risk Analysis en CEPI).

De SIG GWW (stuurgroep) vergadert 4x per jaar, verzorgt sprekers voor de contactbijeenkomsten van DACE (het voorprogramma), fungeert als aanspreekpunt voor de projectgroepen die thema's uitwerken en coördineert deelname aan congressen of landelijke events.

Deelname aan de SIG GWW projectgroepen staat vrij voor alle deelnemers van DACE. Niet deelnemers kunnen op uitnodiging deelnemen, maar worden wel verwacht deelnemer te worden van DACE (via hun bedrijf of individueel). Iedere SIG-deelnemer draagt bij aan de SIG door actieve betrokkenheid bij de activiteiten. Wij zouden het toejuichen wanneer jonge Cost Engineers / kostendeskundigen zich zouden aanmelden en een rol van betekenis willen gaan vervullen bij de ontwikkeling van ons vakgebied. Ook meer inbreng vanuit de aannemerij is welkom.

Actuele Thema’s / onderwerpen
Momenteel werkt de SIG aan de uitbouw van de database voor Reference Class Forecasting. Ook is SIG GWW betrokken bij de oprichting van SIG High Complexity Buildings, i.s.m. NVBK.

Opleidingen 
SIG GWW verzorgt zelf geen opleidingen voor kostendeskundigen in de infrasector. Wel zijn deelnemers van SIG GGW actief als docent bij de DACE CCE opleiding en bij de Kostendeskundigen opleidingen aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). De volgende opleidingen worden aangeboden:

 • Opleiding Certified Cost Engineer (DACE)
 • SSK (door CROW)
 • Kostendeskundige Infrastructuur (HAN)
 • Kostenadviseur Infrastructuur (HAN)

Publicaties (Producten)
In het DACE Bulletin van juni 2004 verscheen een artikel over de start van de Special Interest Group GWW. U kunt dit artikel in de kennisbank downloaden.
Andere publicaties vindt u in het DACE Bulletin april 2012:
– SSK in kort bestek
– Cost Engineer geeft meerwaarde bij integrale benadering van BIM.

De gezamenlijke systematiek van ramen in de GWW is ontwikkeld onder de vlag van het CROW, het kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur en is beschikbaar voor geïnteresseerden in de vorm van een publicatie. In publicatie 137, "Wat kost dat??", treft u een uitleg over de systematiek aan. Deze uitgave is te bestellen bij: CROW, Postbus 37, 6710 BA Ede.

Over SIG GWW
De SIG GWW is  een community waarin alle Cost Engineering professionals op het betreffende vakgebied onderdak kunnen vinden. Tevens is deze onderdeel van, en een actieve deelnemer aan, een internationaal netwerk op het gebied van Cost Engineering binnen de civiele sector.

Onze missie is tweeledig, te weten:

 1. Het verbeteren van de communicatie met ramingen zowel binnen de sector als ook met de aanpalende sectoren (bouw, industrie, e.d.) over de contactpersonen heen (opdrachtgever - adviseurs - aannemers).
 2. Het uitwisselen van informatie en het bevorderen van kennis aangaande methodieken en technieken voor het bepalen van kosten en tijd en inzichten in de rentabiliteit van investeringen (kosten en waarden).

Doelstellingen:

 1. Het verbreden van het netwerk van gebruikers en ontwikkelaars.
 2. Er voor zorgen dat deze mensen elkaar kunnen treffen en in de gelegenheid zijn om vakinhoudelijke zaken uit te kunnen wisselen. Daarmee biedt de SIG deze mensen een platform voor kennisoverdracht.

Contact
Contactgegevens voorzitter SIG GWW:
Jacqueline Schlagwein
E-mail: Jacqueline.Schlagwein@schiphol.nl

of

Marcel Volleberg (vice voorzitter)
E-mail: marcel.volleberg@arcadis.com
Tel: (0)6 27 06 06 91

Partners

Close