In de DACE Kennisbank vindt u relevante informatie over Cost Engineering zoals whitepapers, presentaties, onderzoeken en meer...

Arbeidsomstandigheden tijdens het bouwproces

General (all areas of expertise)
21-11-2015 | Publicatie
Auteur: F.A. van Duijn
De EG-Richtlijn betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid
en gezondheid voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen (92/
57/EEG) heeft als doel de coördinatie tijdens het bouwproces te verbeteren.
Op deze manier kunnen de arbeidsomstandigheden worden
verbeterd en arbeidsgebonden aandoeningen zo veel mogelijk worden
voorkomen. In Nederland is deze richtlijn geïmplementeerd
door middel van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit).
De EG-Richtlijn brengt, afhankelijk van de aard van het werk en
het aantal werkgevers dat bij het bouwproces betrokken is, een aantal
verplichtingen met zich mee:
– het melden van het werk aan de Arbeidsinspectie;
– het aanstellen van coördinatoren veiligheid en gezondheid;
– het maken van een veiligheids- en gezondheidsplan;
– het aanleggen van een veiligheids- en gezondheidsdossier.
Het doel van de EG-Richtlijn is een totale aanpak van de preventie,
waarbij wordt gekeken naar het complete bouwproces, van initiatief
tot oplevering. Deze aanpak biedt de beste garantie voor verbetering
van de arbeidsomstandigheden op de bouw. Om dit te bereiken
richt de EG-Richtlijn zich tot alle partijen die betrokken zijn bij het
bouwproces.
Trefwoorden: arbeidsomstandigheden, bouwproces, Veiligheid, bouwplaatsen
Bijgewerkt op: 05-01-2016
Bron: Cost Engineers
Terug naar het overzicht
kliplogo.pnglogo3262.pngYdo-organisatie-adviseurs-logo.pngT&T_Logo+Strapline.pngBiodiesel Amsterdam.pnglogoHarsveld_pms282+877.png