In de DACE Kennisbank vindt u relevante informatie over Cost Engineering zoals whitepapers, presentaties, onderzoeken en meer...

Abnormally low tenders (ALT)

General (all areas of expertise)
23-11-2015 | Vakblad
Auteur: Antonis Megremis
Abnormaal lage inschrijvingen (ALT’s) worden als ongunstig
beschouwd voor de economisch duurzame uitvoering van (infrastructuur)
projecten. Ook al is dit fenomeen in de EU-richtlijnen
inzake overheidsopdrachten geregeld, er bestaat geen
algemeen aanvaardbare definitie van ALT’s of een juridisch
kader (criteria) om dergelijke inschrijvingen in de praktijk te
identificeren. De identificatie van ALT’s is bovendien ingewikkelder
geworden met de invoering en het grootschalige gebruik
van geïntegreerde contracten, zoals Design en Construct
(DC). De opdrachtgever beschikt tijdens de aanbesteding
van geïntegreerde contracten immers niet over een
gedetailleerd ontwerp, en ontbeert daardoor de nodige informatie
voor het opstellen van een trefzekere kostenraming
waarmee de inschrijvingen kunnen worden vergeleken. De
vraag die naar voren komt is: op welk punt moet een inschrijving
abnormaal worden beschouwd en wat is het proces om
dergelijke inschrijving te identificeren?
Zowel uit dit afstudeeronderzoek als in praktijk bij aanbestedingen
van geïntegreerde contracten blijkt, dat door toepassing
van objectieve criteria (zogenaamde standaarden)
abnormaal lage inschrijvingen (ALT’s) geïdentificeerd kunnen
worden. Aanbevolen wordt om dergelijke standaarden
expliciet op te nemen in de aanbestedingsrichtlijnen van de
opdrachtgever en in voorkomende gevallen nader te specificeren
in de betreffende aanbestedingsleidraad.
Trefwoorden: abnormally, low tenders, process to detect, econimisch duurzame uitvoering, infrastructuur projecten, DC & DBFM contracts, emvi mechanism
Bijgewerkt op: 26-11-2015
Bron: COSTandVALUE oktober 2015
Terug naar het overzicht
Iv-Industrie.pngLabel_Tebodin_Hor_CMYK.pngGF_Blue-CMYK-(uncoated).pngCOFELYFabricom_73mm_RGB-Bi-Plain.pngRdlogo27012013_3.pngGrontmij-Logo-EPS-(highres-print).png