In de DACE Kennisbank vindt u relevante informatie over Cost Engineering zoals whitepapers, presentaties, onderzoeken en meer...

Correlaties in Crystal Ball modellen 3

Cost Engineering Process Industry
02-08-2011 | Publicatie
Auteur: André koch
Memo van André koch (Stachanov) voor de Dienst Landelijke Gebieden in opdracht van André Bijl – Weisz.
Oktober 2010
Bij monde van André Bijl is de vraag gesteld of de keuze voor de Pearson correlatie methode zoals die meestal in Excel wordt berekend dan wel de Spearman correlatie zoals die in Crystal Ball wordt gebruikt invloed heeft op de totale standaardafwijking van het model.
Het antwoord op deze vraag moet bevestigend luiden omdat de correlaties immers in wezenlijke invoergrootheid zijn voor standaardafwijkingberekeningen. De twee berekeningsmethodes voor correlaties kunnen afwijkende resultaten opleveren en de standaardafwijkingen zullen bijgevolg ook afwijkende resultaten opleveren.
Trefwoorden: Crystal Ball, André Bijl – Weisz., André koch, Stachanov Solutions & Services BV
Bijgewerkt op: 22-12-2015
Bron: CorrelatieMemo04
Terug naar het overzicht
Rdlogo27012013_3.pngDukers-en-de-cock-cmyk.pngFrieslandCampina.pngYdo-organisatie-adviseurs-logo.pngHNV_Logo_2spotC.pngbronswerk_logo_payoff_rgb_72dpi_v2.png