In de DACE Kennisbank vindt u relevante informatie over Cost Engineering zoals whitepapers, presentaties, onderzoeken en meer...

Inschatten van kwaliteitskosten

Cost Engineering Process Industry
01-10-1999 | Handboek CE
Auteur: Ir. F. J. Diepman
Met een kwaliteitskostenonderzoek als eerste stap in een kwaliteitsverbeteringsproject kan men proberen zicht te krijgen op de„is-toestand” van het kwaliteitssysteem in het bedrijf: de situatie op het moment van waarnemen. In zo’n onderzoek komen eventuele knelpunten in het functioneren van het kwaliteitssysteem tot uitdrukking. Het kennen en het doorgronden hiervan vormen uitstekende uitgangspunten voor het stellen van prioriteiten bij verbeteringsacties. Ook kan een onderzoek naar kwaliteitskosten in een bedrijf aan het licht brengen of het de moeite waard is dat het bedrijf zich gerichte inspanningen gaat getroosten voor het aanbrengen van verbeteringen in de interne organisatie op het gebied van kwaliteitsbeheersing.
Het inzicht in het potentieel aan besparingen kan dan in belangrijke mate bijdragen tot de motivatie om het kwaliteitssysteem te verbeteren.
In dit artikel worden de volgende vragen beantwoord:
– Hoe zijn kwaliteitskosten gedefinieerd en welke kosten worden
tot kwaliteitskosten gerekend?
– Welk model kan bij de analyse van kwaliteitskosten worden gebruikt?
– Welke kwaliteitskosten moeten worden verzameld of berekend?
– Hoe wordt een kwaliteitskostenonderzoek aangepakt?
– Welke kanttekeningen kunnen bij het kwaliteitskostenmodel worden gemaakt?
Trefwoorden: kwaliteitskosten, Kwaliteitskostenonderzoek, beoordelingskosten
Bijgewerkt op: 30-12-2015
Bron: 28 Cost Engineers oktober 1999 f/6020
Terug naar het overzicht
HNV_Logo_2spotC.pngrws_logo.pngGeurts otrmn.GIFMovares_adviseurs_FC.pngFIB-industries-FC.pngVMI-GROUP-logo-PMS355.png