In de DACE Kennisbank vindt u relevante informatie over Cost Engineering zoals whitepapers, presentaties, onderzoeken en meer...

Calculation methods for Economic Most Advantegeous Tenders

General (all areas of expertise)
18-04-2017 | Publicatie
Auteur: Fedde Tolman
In de praktijk worden vele vergelijkingen gebruikt om EMVI-scores (Economisch Voordeligste Inschrijving, of - in iets onbeholpener Nederlands - Economisch Meest Voordelige Inschrijving) van aanbiedingen te bepalen. Naast juridische zijn ook numerieke aspecten al vaak ter discussie geweest. Desondanks blijken er nog steeds onduidelijkheden voor te komen. Daarom lijkt een wat fundamentelere aanpak van tenminste het tweede aspect zinvol. Gelukkig is kennis hiervan ruim voorhanden in onder andere de traditionele micro-economie en keuze- en besliskunde.

In dit artikel wordt ingegaan op:
• enkele beginselen, begrippen en gereedschappen uit de economie en besliskunde
• een eenvoudig EMVI-model, dat kan worden opgevat als een linearisering van andere EMVI-modellen
• enkele ingewikkeldere modellen die voor gebruik in de praktijk zijn voorgesteld
• enkele praktische moeilijkheden bij EMVI-modellen

De voornaamste bevindingen in dit artikel zijn:
• de discussie kan beperkt worden door de economische beginselen voor ogen te houden
• eenvoudige modellen verdienen de voorkeur, omdat in de regel de gegevens die nodig zijn voor complexere modellen onvoldoende bekend zijn en aannamen onvoldoende onderbouwd kunnen worden
• aanbesteders moeten onvermijdelijk keuzen maken, waarvoor deskundigheid vereist is en waarvoor zij verantwoordelijk zijn en gesteld horen te worden.
Trefwoorden: EMVI-model, EMAT, calculation methods, micro-economics, value function
Bijgewerkt op: 18-04-2017
Terug naar het overzicht
stork_logo_CMYK_7693C.pngbronswerk_logo_payoff_rgb_72dpi_v2.pngBRAND_Master Logo_200_Ver.02.epsGeurts otrmn.GIFGrontmij-Logo-EPS-(highres-print).pngCOFELYFabricom_73mm_RGB-Bi-Plain.png