DACE 6-daagse Basisopleiding Value Management in april 2020

DACE 6-daagse Basisopleiding Value Management in april 2020

24 september 2019 om 12:41 door Communicatie DACE 0 reacties

In april 2020 organiseert DACE in de omgeving van Utrecht de 6-daagse Nederlandstalige basisopleiding Value Management. 

Deze basisopleiding is de eerste stap in het Europese certificeringstraject volgens de opleidingsnorm Value for Europe (European Governing Board) en heeft tot doel om de deelnemer voor te bereiden op het leiden en uitvoeren van Value Management studies. Voor meer informatie over het Value Management groeipad verwijzen wij graag naar de laatste bladzijde van deze flyer. Om de deelnemer zo goed mogelijk voor te bereiden op de praktijk wordt een groot deel van de opleiding besteed aan een case studie om de geleerde theorie direct in de praktijk te oefenen. Na een succesvolle afronding krijgt de deelnemer het DACE BASIS certificaat Value Management. Dit certificaat is, in Nederland, gelijkwaardig aan het Amerikaanse AVS certificaat van SAVE International.
Certificering betekent voor de deelnemers een meer professioneel imago, toegang tot netwerken op dit gebied en betere kansen in projecten waarbij Value Management studies verplicht zijn.

U leest hieronder meer informatie over de opleiding. De comlete informatie is te vinden in de flyer, die u hier kunt downloaden. 

Programma 6-daagse DACE Basisopleiding
De opleiding start met een kick-off bijeenkomst (4 uur), waarin de kennismaking, programma overzicht, introductie facilitatie en caseselectie plaatsvindt. Ongeveer 2 weken daarna wordt aangevangen met de daadwerkelijke opleiding. Deze 6 daagse opleiding wordt doorlopen in een tijdsperiode van 3 weken, iedere week twee aaneengesloten dagen.

De inhoud is globaal als volgt:

  • 1e week dag 1 en 2: waardebegrip, overview vakgebied VM, geschiedenis, VM stappenplan, Succes case procesindustrie, informatie- en functieanalysefase (theorie en case).
     
  • 2e week dag 3 en 4: reflectie functieanalyse case, selectie functies voor ideegeneratie, creatieve-, evaluatie-, ontwikkelfase (theorie en case), succes case maakindustrie, Elevator Pitch, samenhang met andere methodieken/ technieken.
     
  • 3e week dag 5 en 6: presentatie- en implementatiefase (incl. terugkoppeling case aan andere groepen), lessons learned case, timing en toepassing VM, succes case GWW, valkuilen toepassing VM, implementatie in een organisatie, certificeringroute en activiteiten DACE SIG VM, afsluitende opdracht (gedeeltelijk) en evaluatie cursus.

Rondom en tussen de cursusmomenten dienen (beperkt) enkele huiswerkopdrachten te worden uitgevoerd. De opleiding wordt afgerond met een individuele opdracht, waarvan een deel uitgevoerd wordt binnen de opleiding zelf.

De Basisopleiding Value Management vindt alleen doorgang bij tenminste 8 aanmeldingen. Het maximaal aantal deelnemers is 12.

Tijdens de opleiding wordt gestreefd naar zoveel mogelijk kruisbestuiving tussen deelnemers met verschillende achtergronden en organisaties. Om die reden zijn er maximaal 3 plekken beschikbaar per organisatie. Alleen in het geval er nog plekken beschikbaar zijn, worden meer deelnemers per organisatie geaccepteerd.

U kunt zich tot 14 februari 2020 aanmelden via het aanmeldingsformulier.

Reacties

Plaats een reactie

Sluiten