Vraagbaak geopend voor corona-gerelateerde technische vragen over gebouwinstallaties

Vraagbaak geopend voor corona-gerelateerde technische vragen over gebouwinstallaties

7 april 2020 om 12:13 door Communicatie DACE 0 reacties

De wereld heeft te maken met een pandemie met grote gevolgen. Vanwege de huidige situatie staan veel gebouwen (deels) leeg. 

Andere gebouwen draaien juist op volle bezetting, bijvoorbeeld sommige kantoren, meldkamers en winkels. Dat roept vragen op over hoe om te gaan met de installaties in zowel bezette als de niet-bezette gebouwen. Rekening houdend met de veiligheid van zowel gebouwgebruikers als installateurs en andere technici. Kennisorganisaties ISSO, OTIB|Wij Techniek, Techniek Nederland en TVVL hebben hun krachten gebundeld. Er is één vraagbaak waar u terecht kan met al uw technische vragen over corona-gerelateerde maatregelen voor installaties in en rond gebouwen (ziekenhuizen, verzorgingshuizen en verpleeghuizen uitgezonderd).

Technische vragen over installaties en consequenties voor gebouwbeheer
De kennisorganisaties hebben een expertteam opgericht om de vragen die binnenkomen over techniek van installaties en gebouwbeheer te kunnen beantwoorden. Dit team bestaat uit mensen vanuit de praktijk en vanuit de wetenschap, met internationale afstemming. Uw vragen kunt u stellen via helpdesk@corona-techniek.nl. De helpdesk beantwoordt vragen van installateurs, technisch dienstverleners, gebouwbeheerders, adviseurs, ontwerpers en gebouweigenaren.

De veelgestelde vragen die binnenkomen worden beantwoord en gebundeld tot “FAQ’s” die te vinden zijn op de websites van OTIBTechniek Nederland en online platform TVVL Connect. Hier is ook aanvullend materiaal te vinden over het beheer van luchtbehandelingsinstallaties en sanitaire installaties in relatie tot corona. Ook worden bijvoorbeeld aanbevelingen van REHVA, de Europese overkoepelende vereniging voor klimaatinstallaties, waar TVVL onderdeel van is, nader toegelicht.

Relevante links:
Techniek Nederland Technische FAQ Corona
ISSO KennisBank voor Technische kennis
OTIB
TVVL Connect
Vraagbaak gebouwinstallaties en Corona 
Vraagbaak ziekenhuizen, verzorgingshuizen en verpleeghuizen

Over ISSO
We zijn een open kennisclub. Wij leveren vakkennis aan professionals in de gebouwde omgeving. Niet zomaar kennis, maar kennis waar de professional wat mee kan. Omdat die kennis 100% betrouwbaar is en precies past bij het project of probleem. Want dát is waarvoor professionals  bij ISSO aankloppen. Meer informatie is de vinden op isso.nl.

Over OTIB|Wij Techniek
Vakmensen maken het in de techniek. OTIB ondersteunt ruim 130.000vakmensen en bijna 10.000 ondernemers in de branche; vanzelfsprekend in samenwerking met de sociale partners. Met elkaar hebben we immers een schat aan kennis en inzichten die bijdragen aan het vakmanschap. Hierbij hebben we maar één missie: Vakmensen in de Technische Installatiebranche in staat stellen om hun talent optimaal te ontwikkelen en in te zetten voor een toekomstbestendige leefomgeving. Met een kleine, effectieve organisatie ontwikkelt OTIB producten die het vakmanschap in de branche stimuleren.

Over Techniek Nederland
Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Over TVVL
TVVL is het Platform voor mens en techniek. TVVL is één van de belangrijkste gespreks- en kennispartners in de technologische sector, die nadenkt over de technische uitdagingen van de toekomst. TVVL maakt deel uit van het Europese netwerk REHVA. REHVA is de Federatie van Europese verenigingen voor verwarming, ventilatie en airconditioning, opgericht in 1963.Van oorsprong gericht op gebouwgebonden installatietechniek, verbindt TVVL inmiddels verschillende disciplines en biedt een platform waar kennis wordt gedeeld, ontwikkeld en overgedragen. 

Reacties

Plaats een reactie

Sluiten