Deadline indien abstracts ICEC World Congress 2022

Deadline indien abstracts ICEC World Congress 2022

11 november 2021 om 11:39 door Communicatie DACE 0 reacties

DACE organiseert van 12 t/m 15 juni 2022 het internationale ICEC World Congress in Rotterdam.

Voor het programma zijn wij op zoek naar bijdragen in de vorm van een paper, presentatie of pre-recorded video, die passen binnen de thema’s Duurzaamheid, Project Control, Verandering, ICT, Geografische Invloeden of de Menselijke Factor. Te denken valt aan onderwerpen als zeespiegelstijging, hernieuwbare energie,

Banner-3850x800-V13-scaled

CO2 footprint en de toenemende urbanisatie. De sprekers worden aangemoedigd om ervaringen met de voorspelbaarheid van projecten op het congres te delen. Meer informatie over deze thema’s is te vinden op de website: www.icecworldcongress.com . Op deze website vindt u ook meer informatie over het indienen van abstracts en het congres zelf.

ICEC (International Cost Engineering Council) is een organisatie, mede opgericht door DACE. Meer dan 40 organisaties, actief in 120 landen, zijn aangesloten bij ICEC en zij vertegenwoordigen wereldwijd circa 300.000 Cost Engineers. Het ICEC World Congress wordt om de twee jaar op een ander continent georganiseerd.

DACE, ooit voortgekomen uit NAP, is, net als NAP gericht op de keten (klant tot leverancier), met als belangrijkste doel Cost Engineering in de keten te verbeteren door als netwerk en kenniscentrum, kennis te ontwikkelen en te delen. DACE is van mening dat het verbeteren van de voorspelbaarheid van projecten iets is dat we in de keten moeten en kunnen realiseren. Daarom is het thema voor dit internationale congres: “Predictable Projects in a Dynamic World”.
Het congres wordt, als gevolg van COVID, voor het eerst in een hybride vorm georganiseerd. Traditioneel komen 400 à 500 Cost Engineers, Value Engineers, Project Managers en Beleidsmakers naar een ‘fysiek’ World Congress. We verwachten nu ongeveer 300 tot 700 bezoekers van over de hele wereld live in Rotterdam en tussen de 700 tot 1.500 deelnemers online.

Graag willen wij u erop wijzen dat het indienen van abstracts voor ICEC 2022 mogelijk is tot 15 november 2021.

Reacties

Plaats een reactie

Sluiten