DACE is een onafhankelijke stichting met als missie de constante ontwikkeling van de vakgebieden Cost Engineering en Value Management door de gehele keten heen binnen de procesindustrie, grond-, weg- en waterbouw (GWW) en machinebouw & maakindustrie in Nederland

DACE Eregalerij

DACE Eregalerij

DACE Eregalerij

DACE Penninghouders
De DACE-penning wordt uitgereikt aan personen die zich op een bijzondere wijze hebben ingezet voor DACE mbt kennisontwikkeling, educatie, etc.

Naam Functie Verdienste

Albert van der Werf


Afscheid Albert van der Werf
DACE bestuurder, oprichter SIG VM, hoofddocent CCE opleiding en coordinator/trainer DACE ECE en EPCC cursussen.
Ir. Albert van der Werf (DuPont, links op de foto) trad in 2009 af als bestuurslid. Hij heeft zich acht jaar ingezet als bestuurslid en als voorzitter van de Special Interest Group Value Management. Voor zijn verdiensten ontving hij de DACE-penning. 
Rob van Hoeve

rob van Hoeve uitreiking

Bestuur, vrzt SIG CEPI, coordinator Prijzenboekje

In de laatste vergadering van 2011 heeft voorzitter Rob van Hoeve (Fabricom), in verband met zijn naderende pensioen, na tien jaar de voorzittershamer van SIG CEPI overgedragen aan een nieuwe voorzitter, Olaf van der Sloot.

DACE-voorzitter Arno Rol bedankt Rob van Hoeve voor zijn jarenlange inzet als DACE bestuurder, liaison met ICEC, voorzitterschap SIG CEPI, overall coordinator DACE Prijzenboekje en overhandigd hem de DACE- penning.

Chris Hagedoorn

Chris Hagedoorn

Voorzitter werkgroep CCE en case-study coordinator
In april 2012 ontvangt Chris Hagedoorn (Cost Enginering Consultancy) de DACE Penning voor zijn inzet in de werkgroep CCE en case-study coordinator.

Timme Hendriksen

Timme Hendriksen

DACE bestuurslid & voorzitter SIG    VM & trainer DACE VM
cursussen

In de zomer (2015) heeft Timme Hendriksen CVS PVM TVM (ProRail, ValueFM) afscheid genomen van zijn bestuurstaken binnen DACE en als voorzitter van de Special Interest Group (SIG) Value Management.
Vanaf dat moment dat Timme startte als voorzitter SIG VM is het begrip Value Managment (VM) in Nederland in een stroomversnelling geraakt. Met zijn enthousiasme en passie voor het vak heeft Timme vanuit de GWW sector het vakgebied verder ontwikkeld en een stabiele VM community opgebouwd. Zo heeft Timme, i.s.m. Koen Schmitz, het "DACE professional groeipad Value Management" opgezet met de VM basisopleiding (VM1), Advanced 1 (VM2) en Advanced 2 (VM3) cursus.

 

Ton van der Velden

TonvdVelden

10 jaar secretaris/penningmeester NAP en DACE
Ton van der Velden (Tebodin) heeft 10 jaar lang de functie van secretaris/penningmeester voor NAP/DACE vervuld. 

Partners

Close