DACE is een onafhankelijke stichting met als missie de constante ontwikkeling van de vakgebieden Cost Engineering en Value Management door de gehele keten heen binnen de procesindustrie, grond-, weg- en waterbouw (GWW) en machinebouw & maakindustrie in Nederland

Doel en strategie

Doel en strategie

Doel en strategie

Doel
DACE is hét Nederlandse netwerk van Cost Engineers en Value Engineers; de stichting is erkend als gezaghebbend kenniscentrum voor de vakgebieden Cost Engineering en Value Engineering.
 
Strategie
De strategie is tweeledig en is gericht op de netwerk- en kennisfunctie die DACE vervult.
 
Netwerk: 
Special Interest Groups: in SIGs wordt ervaring en kennis van cost en value engineering bij grote projecten uitgewisseld en verdiept.

  • Samenwerking: DACE werkt samen met verwante organisaties zoals NVBK en ICEAA.
  • Ruimte voor actieve individuen: DACE biedt veel mogelijkheden aan cost engineers, kostendeskundigen en value managers die zich in hun vakgebied verder willen ontwikkelen.

Kenniscentrum:

  • Opleidingen: DACE organiseert cursussen en opleidingen in het vakgebied.
  • Register: DACE onderhoudt een register van gecertificeerde cost en value engineers.
  • Seminars: DACE organiseert  vakinhoudelijke seminars die ook toegankelijk zijn voor niet-deelnemers.
  • Publicaties: Behalve het bekende Prijzenboekje verzorgt DACE ook andere uitgaven. Daarnaast is er de Kennisbank waarin veel gespecialiseerde informatie is ondergebracht.

Partners

Close