DACE is een onafhankelijke stichting met als missie de constante ontwikkeling van de vakgebieden Cost Engineering en Value Management door de gehele keten heen binnen de procesindustrie, grond-, weg- en waterbouw (GWW) en machinebouw & maakindustrie in Nederland

NAP

NAP

NAP

Naast de Stichting DACE is er de Stichting NAP, The Process Industry Competence Network.

Twee afzonderlijke stichtingen, elk met een eigen bestuur en eigen statuten.
Deelnemende bedrijven in DACE zijn automatisch deelnemer bij NAP en vice versa.
NAP heeft belang bij de kennis en ontwikkeling van kosten deskundigheid en technieken, terwijl de ruggengraat van DACE wordt gevormd door kostendeskundigen uit die zelfde procesindustrie en toeleveranciers plus een belangrijke vertegenwoordiging uit de bouwwereld.

De bureauwerkzaamheden en de berichtgeving zijn voor beide stichtingen gecombineerd.

Partners

Close