DACE is een onafhankelijke stichting met als missie de constante ontwikkeling van de vakgebieden Cost Engineering en Value Management door de gehele keten heen binnen de procesindustrie, grond-, weg- en waterbouw (GWW) en machinebouw & maakindustrie in Nederland

Normtijden - Labour norms

Normtijden - Labour norms

Normtijden - Labour norms

DACE Normtijden
De normtijden biedt inzicht voor tal van activiteiten in de industriebouw.
Voor steigerwerk, isolatie, E/I, leidingwerk en schilderwerk worden de normtijden zeer gedetailleerd gepresenteerd en toegelicht.
Contractpartijen die de DACE Normtijden gebruiken, zullen daarmee sneller dan gebruikelijk tot overeenstemming komen. Alle teksten en tabellen zijn in het Nederlands en in het Engels aanwezig. De prijzen bedragen € 295,- voor DACE-deelnemers en € 495,- voor niet-DACE deelnemers.

DACE Labour norms
The documents offers standard times for numerous activities in industrial construction.
The standard times are presented and explained in great detail for scaffolding, insulation, Electrical & Instrumentation, piping and painting.
Parties that use the DACE Standard norms are likely to reach agreement more quickly. All texts and tables are available in Dutch and English. The prizes are € 295 for DACE participants and € 495 for non-DACE participants.

    Leaflet DACE Labour Norms  Inhoudsopgave hoofdstuk Algemeen

 Content Chapter General

Bestellen is mogelijk via info@dace.nl
Onder vermelding van:

 • Naam publicatie
 • Doorhalen wat niet van toepassing is: DACE deelnemer / Geen deelnemer
 • Bedrijfsnaam
 • Contactpersoon (naam, telefoonnummer, e-mail)
 • Factuuradres (straat, nummer, postcode, plaats, land, e-mail)
 • Afleveradres (straat, nummer, postcode, plaats, land)


 For ordering publications in English please send an email to info@dace.nl

Citing:

 • Publication name
 • Strike out what does not apply: DACE participant / No participant
 • Company Name
 • Contact person (name, phone number, email)
 • Billing address (street, number, zip code, city, country, email)
 • Delivery address (street, number, zip code, city, country)

Partners

Close