DACE verzorgt de opleiding van Cost Engineers en Value Engineers in Nederland en onderhoudt de contacten met EGB (European Governing Board – Value for Europe), SAVE International en ICEC, de International Cost Engineering Council.

Cursus Essenties van Cost Engineering

CURSUS ESSENTIES VAN COST ENGINEERING (ECE)

"Scoren met uw project door een betrouwbare investeringsbegroting en goede beheersing van scope, geld en tijd"

Investeringskapitaal is altijd  een (relatief) schaars goed. Het is dan ook van groot belang dat bedrijven hun investeringsbeslissingen op betrouwbare begrotingen kunnen baseren en dat de eenmaal goedgekeurde projecten goed bewaakt worden met betrekking tot kosten en voortgang. Kortom,  het is van belang om ook uw Project Engineers de essenties van het vak Cost Engineering bij te brengen.

ECE 2016

De vierdaagse cursus (2x 2 dagen) is bedoeld voor project engineers en projectleiders die met Cost Engineering en Cost Control in aanraking komen, maar het vak niet als hoofdfunctie hebben. Alle aspecten met betrekking tot het opstellen van begrotingen voor investeringsprojecten en de bewaking hiervan komen aan de orde. De cursus is in het bijzonder gericht op de sectoren procesindustrie en energiebedrijven.

Partners

Close